Zo vraagt u een machtiging aan

Voor sommige mondzorgbehandelingen moet u vooraf een machtiging aanvragen. Dit kan digitaal en op een beveiligde manier via VECOZO. Lees meer over het aanvragen van een machtiging. 

Bekijk waarvoor u een machtiging aanvraagt

U hoeft niet voor alle mondzorgbehandelingen een machtiging aan te vragen. Heeft u een contract met ons? Dan gelden de voorwaarden in de overeenkomst die u met ons afsloot. Heeft u geen contract? Dan kunt u in ons machtigingenbeleid bekijken voor welke behandelingen u een machtiging aanvraagt.

Bekijk het machtigingenbeleid mondzorg 2023 (pdf)

Bekijk het machtigingenbeleid mondzorg 2024 (pdf)

Vraag aan via het Machtigingenportaal

Op de website van VECOZO leest u hoe u gebruik kunt maken van de dienst Machtigingenportaal. Heeft u vragen over het Machtigingenportaal? Bekijk dan de supportpagina op de website van VECOZO.

Naar het Machtigingenportaal

Soms kan een aanvraag niet via het Machtigingenportaal

De meeste aanvragen doet u via het Machtigingenportaal. Soms kan dit niet. Dan gebruikt u het online machtigingsformulier. Zoals bij deze 3 situaties:

Neem voor gebruik contact op met het contactcenter zorgaanbieders op 071 751 00 99. Zij kunnen u op een uitzonderingslijst zetten. Zo kunt u voor 1 keer de aanvraag doen via dit webformulier. Doet u dit niet? Dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling.

Vraag online een machtiging aan

Gebruikt u het online aanvraagformulier, terwijl de aanvraag wel via het Machtigingenportaal kan? Dan nemen we uw aanvraag niet in behandeling.

Dien alleen een aanvraag in voor verzekerden met een voldoende dekkende aanvullende verzekering. Stuurt u bij de aanvraag ook een toelichting en een kostenbegroting met elementnummers mee? Deze informatie hebben wij nodig voor een goede beoordeling.

Vraag online een machtiging aan

Gebruikt u het online aanvraagformulier, terwijl de aanvraag wel via het Machtigingenportaal kan? Dan nemen we uw aanvraag niet in behandeling.

  • Klikt u op Machtigingenportaal | VECOZO.
  • Klik onderaan op 'Formulieren Mondzorg’
  • Kies voor M17 OPT of fluoride bij Jeugd
  • Wilt u antwoord geven op de vragen van het formulier 'M17 OPT of fluoride bij jeugd' en als bijlage toevoegen via het online machtigingsformulier?

Vraag online een machtiging aan

Gebruikt u het online aanvraagformulier, terwijl de aanvraag wel via het Machtigingenportaal kan? Dan nemen we uw aanvraag niet in behandeling.

U krijgt meestal binnen 24 uur een reactie

Een machtigingsaanvraag verwerken we meestal binnen 24 uur. Soms hebben we voor uw aanvraag nog aanvullende informatie nodig. Of we moeten de aanvraag voorleggen aan een van onze adviserend tandartsen. Dan duurt het langer. U ontvangt in ieder geval binnen 10 werkdagen een reactie.

Tips bij het aanvragen van een machtiging

Dit doet u bij de aanvraag van een prothese of implantaatbehandeling. Anders krijgt u geen akkoord.

Bekijk de maximale tarieven en vergoedingen

We hebben alleen digitale mondfoto’s nodig voor het beoordelen van uw aanvraag. Gebitsmodellen nemen wij niet in behandeling. Deze gooien we ongezien en verantwoord weg.

Dit geldt ook voor aanvragen die u achteraf indient. Doet u dit niet dan krijgt u een machtiging die niet geldig is op de behandeldatum. Wij kunnen de datum dan niet meer handmatig aanpassen. U moet de aanvraag dan intrekken en opnieuw indienen met de juiste ingangsdatum.

Als u extra materiaal- en techniekkosten voor bijvoorbeeld een metalen plaat of weekblijvende basis aan wilt vragen telt u dit op bij de techniekkosten van de prestatiecode van de betreffende prothetische voorziening. Doet u dit niet, dan moet u de aanvraag intrekken en een nieuwe aanvraag met gesplitste codes indienen.

U kunt achteraf namelijk geen code of aantal meer toevoegen of wijzigen. Controleer dit altijd voordat u een aanvraag doorzet. Als u een code vergeet moet u de aanvraag intrekken en een totaal nieuwe aanvraag indienen.