Prestatie Kwaliteit

Bijlage bij Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2024-2025

Versie: 1.1
Datum: 11 september 2023

Lees over de prestatie 'Kwaliteit'

Over wat we willen bereiken, de voorwaarden. Maar ook hoe we de tarieven bepalen en hoe u een aanvraag indient.

1. Wat willen we bereiken?

We stimuleren u om te werken aan kwaliteitsverbetering

Inzicht in de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg die u levert en inzicht in de praktijkvoering, draagt bij aan het continu verbeteren van de zorg. U kunt dit inzicht verkrijgen door uw praktijk te (her)accrediteren en door gebruik te maken van spiegelinformatie over de zorg die u levert in uw praktijk.

Praktijkaccreditatie

Praktijkaccreditatie is een middel om gestructureerd en continu te werken aan de kwaliteit van de zorg en praktijkvoering. Als uw praktijk geaccrediteerd is, maakt u aan patiënten, zorgverleners, Zilveren Kruis en andere zorgverzekeraars zichtbaar dat uw praktijk voldoet aan kwaliteitsnormen.

Wij stimuleren u om gezamenlijk op te trekken in accreditatie

Voor het verkrijgen en behouden van de accreditatie moet u zaken organiseren of opleveren, die niet alleen voor uw praktijk van toepassing zijn. Regio-organisaties kunnen praktijken hierbij faciliteren.

Spiegelinformatie

De praktijkspiegel is kosteloos voor u beschikbaar bij Vektis. In de praktijkspiegel staan gegevens over:

  • de samenstelling van uw patiëntenpopulatie;
  • de kosten van zorg binnen uw praktijk;
  • de kosten van de voorgeschreven medicatie per aandachtsgebied;
  • de kosten van medisch-specialistische zorg die uw patiënten ontvangen.

De feiten en cijfers uit de praktijkspiegel geven u inzicht in de werkelijk gemaakte zorgkosten per ingeschreven patiënt ten opzichte van de verwachte zorgkosten voor dezelfde populatie.

Er zijn naast de praktijkspiegel ook andere bronnen van waaruit u vergelijkende data kunt verkrijgen over uw praktijk. Deze data kunt u ook gebruiken om inzicht te krijgen in de zorg die u levert en gebruiken in gestructureerde bijeenkomsten.

De praktijkspiegel is alleen toegankelijk voor uw eigen praktijk

U kunt de praktijkspiegel downloaden via de volgende website: huisartsen.zorgprisma.nl. Dit is een beveiligd online-portaal waarop u zich aanmeldt met het e-mailadres van uw huisartspraktijk of groepspraktijk, zoals geregistreerd in het AGB-register. Daarna kunt u de praktijkspiegel downloaden.

2. Wat zijn de voorwaarden?

De prestatie bestaat uit twee modules die u los van elkaar kunt afsluiten. De modules en bijbehorende voorwaarden zijn:

Module Praktijkaccreditatie

U kunt deelnemen aan deze prestatie op het niveau van de huisartsenpraktijk of de groepspraktijk. Voor deelname aan deze prestatie stellen wij een aantal voorwaarden:

  • Uw huisartsenpraktijk is aantoonbaar geaccrediteerd of gecertificeerd. We geven de voorkeur aan de NHG-accreditatie, maar het behalen van andere keurmerken is ook mogelijk.
  • Als u een apotheekhoudende huisartsenpraktijk bent, dan moet uw certificaat voldoen aan de norm van uw beroepsgroep.

Module Spiegelinformatie

U kunt deelnemen aan deze prestatie op het niveau van de huisartsenpraktijk. Voor deelname aan deze prestatie stellen wij een aantal voorwaarden:

  • U downloadt de praktijkspiegel minimaal één keer per jaar bij Zorgprisma van Vektis of u haalt minimaal één keer per jaar vergelijkbare data uit op een andere bron;
  • U bespreekt minimaal jaarlijks de spiegelinformatie/data met huisartsen en eventueel andere zorgverleners. U bepaalt zelf de vorm en frequentie van het overleg. Wij adviseren u aan te sluiten bij bestaande en voor u gebruikelijke overlegstructuren, zoals intervisie;
  • U zorgt ervoor dat de deelname aan de bespreking van de spiegelinformatie/data wordt vastgelegd zoals ook voor andere kleinschalige overlegstructuren (bijvoorbeeld FTO, DTO, toetsgroepen, intervisie) in de beroepsgroep gebruikelijk is met hulp van een EKC (erkend kwaliteitsconsulent).

3. Hoe bepalen wij onze tarieven?

Het tarief is een vast bedrag per module per ingeschreven patiënt

Het tarieven voor de kwaliteitsmodules maken we uiterlijk 31 augustus voorafgaand aan het nieuwe contractjaar bekend op onze website.

4. Hoe dient u uw aanvraag in?

U vraagt de prestatie aan via het Zorginkoopportaal

U geeft per module aan of u deze wilt afsluiten. Op 2 momenten per jaar kunt u starten met de vergoeding. De startdata zijn: 1 januari en 1 juli. Uw aanvraag kunt u uiterlijk 4 weken voor de startdatum van de vergoeding indienen via zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact. U krijgt dan opnieuw toegang tot het Zorginkoopportaal van VECOZO. Na toekenning van uw aanvraag of wijziging krijgt u een nieuwe samenvatting. De nieuwe vergoeding gaat in op de eerste dag van het nieuwe half jaar.