Bijlage: Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2024-2025 Datum: 11 september 2023 Versie: 1.1

In de bijlage vindt u informatie over de vergoedingen en prestaties binnen het inkoopbeleid huisartsenzorg 2024-2025.

Dit zijn de onderwerpen in de bijlage

Klik op een onderwerp voor meer informatie. Bijvoorbeeld over wat we willen bereiken en wat het voor u betekent, over de voorwaarden voor vergoeding. Of hoe we de tarieven bepalen.

Over versie 1.1

Dit is op 11 september 2023 gewijzigd ten opzichte van versie 1.0.

Beleidswijziging ‘Vergoeding POH-ggz’

In het inkoopbeleid versie 1.0 hebben we aangekondigd dat de NZa beleidsregels tot wijzigingen in het inkoopbeleid huisartsen zou kunnen leiden.

U kunt de uitbreiding van de S1 vergoeding volledig inzetten voor POH-GGZ uren

In versie 1.0 namen we de urenverdeling over uit het IZA. Daarin is afgesproken dat de POH-GGZ uren worden uitgebreid ten behoeve van e-health en netwerkzorg (consultatie). Om die reden schreven we in versie 1.0 dat de 4 uur uitsluitend bedoeld is voor e-health en consultatie. We passen dit aan omdat de NZa regelgeving voor 2024 deze afhankelijkheid niet beschrijft. U kunt de uitbreiding nu ook volledig inzetten voor POH-GGZ uren.

We verduidelijken de vergoeding voor e-health en externe consultatie op basis van kosten

In versie 1.0 vroegen we u om uren aan te vragen op basis van de verwachte kosten voor e-health en consultatie. Het omzetten van kosten naar uren blijkt verwarrend. Daarom is dit verduidelijkt en vervalt het opgeven van uren. We vragen niet meer om de verwachte kosten in uren om te zetten, maar simpelweg hoeveel kosten u hiervoor verwacht. Daarmee verwachten we dat de onduidelijkheid/verwarring vervalt.

De maximale vergoeding e-health en externe consultatie is nu inzichtelijk in de nieuwe rekentool

De maximale vergoeding e-health en de maximale vergoeding externe consultatie zijn niet gewijzigd. Voor beide blijft het maximum gelijk aan de waarde van 2 uren POH-GGZ per 2.350 patiënten. Om deze waarde voor u inzichtelijk te maken is de rekentool aangepast. In deze nieuwe versie, gepubliceerd op 11 september 2023, ziet u meteen bij invulling de maximale vergoeding voor e-health en consultatie op basis van uw praktijkgrootte.

Overzicht wijzigingen per pagina

Pagina 6

  • In de eerste alinea is ‘uren’ veranderd in ‘vergoeding’.
  • De laatste alinea is herschreven, zodat duidelijk is dat de vergoeding POH-GGZ niet alleen afhankelijk is van uren, maar ook van uw kosten voor e-health en consultatie.

Pagina 7

  • In de eerste alinea zijn ‘uren’ veranderd in ‘vergoedingen’ en is de zin ‘We kunnen controleren of de aangevraagde uren overeenkomen met uw kosten’ verwijderd omdat het hoofdstuk ‘Naleving en controle’ daarin voorziet.
  • In de tweede alinea is de volgende zin verwijderd: ‘Voor deze extra uren kan de POH-GGZ zelf de verhouding bepalen tussen patiëntcontact, e-health toepassingen en externe consultatie/netwerkzorg’. Deze zin is niet meer van toepassing omdat we de vergoeding e-health en consultatie bepalen op basis van kosten.

Rekentool

  • Ook de POH-GGZ rekentool is op basis van bovenstaande aangepast.