Nieuwsbrief december 2023

In onze laatste nieuwsbrief van dit jaar vindt u de volgende onderwerpen:

  • U kunt de GDV declareren zoals u dat in 2023 gewend bent
  • Preferente geneesmiddelen per 1 januari 2024
  • Uw kwaliteitsniveau voor 2024 vindt u in het Zorginkoopportaal van Vecozo
  • Het opslagpercentage voor de kwaliteitsmodules blijft in 2024 hetzelfde
  • Wilt u uw declaraties over januari 2024 vanaf 1 februari indienen?

Wij wensen u heel fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!

U kunt de GDV declareren zoals u dat in 2023 gewend bent

Wij ontvingen van apothekers voorbehouden in verband met de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Door deze uitspraak vervalt het declaratievoorschrift. Daarin stond dat alleen het geheel aan geneesmiddelen in de GDV in rekening kan worden gebracht.

We wachten op duidelijkheid vanuit de NZa. Ondertussen spraken verschillende betrokken partijen af om de huidige manier van financieren voorlopig voort te zetten. Zo zorgen we met elkaar voor een werkbare situatie.

Preferente geneesmiddelen per 1 januari 2024

Naast de fabrikanten voor insulines en methotrexaatinjecties zijn nu ook de voorkeursleveranciers voor o.a. dabigatran, famotidine en teriflunomide bekend. De definitieve gunning van onze laatste inkoopronde als ook ons volledige assortiment vindt u op onze website.

Uw kwaliteitsniveau voor 2024 vindt u in het Zorginkoopportaal van Vecozo

Het staat op het voorblad van uw overeenkomst. Voor 2025 bekijken we opnieuw het individuele kwaliteitsniveau.

Het opslagpercentage voor de kwaliteitsmodules blijft in 2024 hetzelfde

Dit geldt voor het opslagpercentage voor de kwaliteitsmodules PREM Farmacie, digitale medicatiebegeleiding en serviceaspecten. Ga voor de opslagen naar de bijlagen van de overeenkomst Farmaceutische Zorg 2023 - 2024. En voor de basistarieven 2024 naar apotheken en apotheekhoudende huisartsen.

Naar de bijlagen en basistarieven

Wilt u uw declaraties over januari 2024 vanaf 1 februari indienen?

Want in januari doen we een extra check of alle nieuwe tarieven goed in ons systeem staan. Alvast dank voor uw medewerking! Declaraties over 2023 kunt u wel gewoon in januari indienen.