Preferente geneesmiddelen

Vind hier niet-leverbare preferente middelen mét het alternatief, documenten en vragen & antwoorden.

Niet-leverbare preferente geneesmiddelen

Op deze pagina vind u het overzicht niet-leverbare preferente geneesmiddelen in 2021. Nog op zoek naar 2020? Ga naar het overzicht 2020. Mist u een preferent geneesmiddel wat niet leverbaar is? Laat het ons weten via zorginkoop.farmacie@zilverenkruis.nl onder vermelding van 'Niet leverbaar preferent geneesmiddel'.

Vragen & antwoorden

Per 1 januari 2021 vernieuwt Zilveren Kruis haar preferentiebeleid voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Bij de beoordeling of geneesmiddelen opgenomen kunnen worden in het preferentiebeleid en op welke wijze, hanteert Zilveren Kruis de ‘Handleiding geneesmiddelsubstitutie’ van de KNMP. We attenderen u daarnaast op de bijlage ‘medische noodzaak’ die ook onderdeel is van uw contract met Zilveren Kruis.

Meer informatie vindt u in de bijlage ‘Medische Noodzaak’ in het inkoopdocument Extramurale Farmacie 2021 - 2022 (pdf)

Het preferentiebeleid houdt in dat Zilveren Kruis binnen een groep geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm één of meer merken geneesmiddelen kan aanwijzen waarop onze klanten alleen aanspraak hebben. Als een apotheek in afwijking van dit preferentiebeleid, een ander merk aflevert, dan krijgt de verzekerde geen vergoeding, tenzij er een medische noodzaak is voor dat andere merk.

Bekijk het overzicht van alle middelen waarvoor het preferentiebeleid 2021 - 2022 geldt (xlsx)

Wij brengen de huisartsen op de hoogte van ons beleid, en verzoeken u de consequenties voor de patiënt en de voorschrijver zelf duidelijk aan te geven. U moet het recept en de onderbouwing van de medische noodzaak bewaren, zodat bij een controle duidelijk kan worden gemaakt waarom een niet aangewezen middel uit het preferentiebeleid is afgeleverd.

De fabrikanten van de door ons aangewezen middelen hebben een leverings- en distributiegarantie afgegeven. Wij gaan er daarom in basis van uit dat er geen leveringsprobleem zal ontstaan. Mocht dat onverhoopt toch het geval zijn, meldt u ons dat dan via zorginkoop.farmacie@zilverenkruis.nl o.v.v. 'Niet leverbaar preferent middel'. Wij trekken dit dan na bij de leverancier van het betreffende geneesmiddel en nemen zo nodig maatregelen. Er wordt dan mogelijk een vervangend merk als preferent worden aangewezen.

Documenten

Preferente geneesmiddelen 2021-2022


Uitbreiding 1e kwartaal 2021


Preferente geneesmiddelen 2018-2020


Uitbreiding 4e kwartaal 2019


Uitbreiding 1e kwartaal 2019


Uitbreiding 2018-2020


Uitbreiding 4e kwartaal 2018