Preferente geneesmiddelen Voor apothekers

Preferente geneesmiddelen stellen we steeds voor een lange periode vast. Zo houden onze verzekerden gedurende deze periode hetzelfde merk medicijn. Wel kunnen we tijdens de contractperiode middelen toevoegen. Als het patent bijvoorbeeld is verlopen. Of als er geen bod was in een eerdere inkoopprocedure. Voegen we nieuwe middelen toe? Dan vindt u deze op de website, altijd minimaal 1 maand voordat het preferentiebeleid hierop ingaat.

Bent u leverancier?

Bekijk dan onze leverancierspagina met documenten.

Gunningenlijst preferente geneesmiddelen

Preferent assortiment met artikelnummers (xlsx)

Niet-leverbare preferente geneesmiddelen 2024

Wat verstaan wij onder niet-leverbaar? Als de fabrikant én 3 van de 4 groothandels niet kunnen leveren.

Wilt u de volledige lijst van vervangende middelen?

Meld leveringsproblemen

Alle fabrikanten gaven ons een leverings- en distributiegarantie. Merkt u toch leveringsproblemen? Geef het dan aan ons door. Wij nemen dan direct actie.

Meld leveringsproblemen

Middelen in laagste prijs garantie (LPG)

2024


2023


Vragen & antwoorden

Per 1 januari 2023 vernieuwt Zilveren Kruis haar preferentiebeleid voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024. Bij de beoordeling of geneesmiddelen opgenomen kunnen worden in het preferentiebeleid en op welke wijze, hanteert Zilveren Kruis de ‘Handleiding geneesmiddelsubstitutie’ van de KNMP en de Leidraad Verantwoord Wisselen. We attenderen u daarnaast op de bijlagen ‘medische noodzaak’ en 'uitvoering preferentiebeleid' die onderdeel zijn van uw overeenkomst met Zilveren Kruis.

Meer informatie vindt u in de bijlagen ‘Medische Noodzaak’ en 'Uitvoering Preferentiebeleid' behorende bij de overeenkomst Farmaceutische Zorg 2023-2024 (pdf)

Het preferentiebeleid houdt in dat Zilveren Kruis binnen een groep geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm één of meer merken geneesmiddelen heeft aangewezen waarop verzekerden uitsluitend - behoudens een medische noodzaak voor een ander merk - recht hebben op vergoeding.

Bekijk het overzicht van alle middelen waarvoor het preferentiebeleid 2023 - 2024 geldt (xlsx)

Het flankerend beleid met betrekking tot medische noodzaak staat beschreven in de Leidraad Verantwoord Wisselen die vanaf 1 januari a.s. van kracht is en die door de koepelorganisaties van huisartsen, apothekers en specialisten, maar ook zorgverzekeraars en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie is ondertekend.

De fabrikanten van de door ons aangewezen middelen hebben een leverings- en distributiegarantie afgegeven. Wij gaan er daarom in basis van uit dat er geen leveringsproblemen ontstaan. Mocht dat onverhoopt toch het geval zijn, meldt u ons dat dan via ons contactformulier. Wij trekken dit dan na bij de leverancier van het betreffende geneesmiddel en nemen zo nodig maatregelen. Daaronder verstaan we ook dat we u op de hoogte brengen van alternatieve merken die dan afgeleverd mogen worden in plaats van het aanvankelijk preferent gestelde merk.