Beleid en contract extramurale farmacie

Wilt u weten wat er voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Vragen & antwoorden

Nee, we gaan toe naar gepaste aflevertermijnen. Lang als het kan, kort als het moet. Dit kan dus een half jaar of jaar zijn, maar niet per definitie.

Zilveren Kruis biedt u een 2-jarige (2021 – 2022) overeenkomst aan. Het individuele kwaliteitsniveau wordt binnen dit contract wel per jaar vastgesteld. Het door u behaalde kwaliteitsniveau voor 2021 kunt u vinden in ons zorgverlenersportaal op de voorpagina van uw overeenkomst. Wanneer u zich voor de contractering laat vertegenwoordigen door een keten/koepel, dan is het contract dat wordt aangeboden afhankelijk van het onderhandelresultaat dat uw keten/koepel heeft behaald.

Basisovereenkomst Farmacie (preferentiebeleid)

Wilt u een contractuele relatie aangaan met Zilveren Kruis, dan ondertekent u altijd de basisovereenkomst farmacie. Conform de polisvoorwaarden van onze verzekerden is dan voor een groot gedeelte van het multisource-segment het preferentiebeleid van toepassing op uw verstrekkingen aan onze verzekerden.

IDEA-overeenkomst (‘pakjesprijs’ met beperkt preferentiebeleid)

U kunt er ook voor kiezen om aanvullend onze IDEA-overeenkomst te ondertekenen, waardoor het gemiddelde prijsmodel op het IDEA-assortiment van toepassing is. Vanaf 2021 vallen zogenaamde a-typische middelen buiten het IDEA-assortiment. Deze dient u via ons preferentiebeleid af te leveren.

Nee, Het is niet mogelijk om gedurende de looptijd een IDEA-overeenkomst af te sluiten of over te stappen van de Basisovereenkomst naar de IDEA-overeenkomst.

Ja, de opzegtermijn voor de 2 jarige IDEA overeenkomst is 3 maanden. U maakt de overstap aan ons bekend via e-mail naar zorginkoop.farmacie@zilverenkruis.nl. Het nieuwe contract gaat in op de eerste van de maand. Een voorbeeld: u stuurt de e-mail op 25 januari. Uw contract gaat in op 1 mei.

Bij samenwerkingsverbanden geldt deze overstap voor alle betrokken praktijken.

Bij uw beoordeling of multisource geneesmiddelen die chronisch worden gebruikt voor een periode langer dan 3 maanden kunnen worden afgeleverd, spelen de volgende factoren een rol:

  • De wens van de klant om geneesmiddelen voor een langere periode mee te krijgen
  • De voorschrijvend (huis)arts beoordeelt dat de patiëntveiligheid niet in gevaar komt en een recept uitschrijft voor een langere periode
  • De kans op wijzigingen in de medicatie of dosering gering is
  • De houdbaarheid van het geneesmiddel

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.