Beleid en contract extramurale farmacie

Wilt u weten wat er voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Vragen & antwoorden

Het streven moet altijd zijn om af te leveren in gepaste termijnen: een periode die logisch is in de behandelmomenten van de patiënt en in basis conform het uitgeschreven recept. Dit betekent lang als het kan, maar ook kort als het moet. Dit kan dus ook een half jaar of jaar zijn, maar dus niet per definitie. Per 2023 zijn er landelijke declaratiecodes beschikbaar gekomen voor een 4, 6, 9 of 12 maanden verstrekking vanuit de apotheek. Tot die tijd waren die er nog niet.

Zilveren Kruis biedt u een 2-jarige overeenkomst Farmaceutische Zorg aan (2023-2024). Het individuele kwaliteitsniveau wordt binnen de 2-jarige overeenkomst per jaar vastgesteld. Het door u behaalde kwaliteitsniveau voor 2023 vindt u in Zorginkoopportaal van VECOZO op de voorpagina van uw overeenkomst. Wanneer u zich voor de contractering laat vertegenwoordigen door een keten/koepel, dan is het contract dat wordt aangeboden afhankelijk van het onderhandelresultaat dat uw keten/koepel heeft behaald.

Overeenkomst Farmaceutische Zorg 2023 - 2024 (preferentiebeleid)

Wilt u een contractuele relatie aangaan met Zilveren Kruis, dan ondertekent u altijd de overeenkomst Farmaceutische Zorg. Conform de polisvoorwaarden van onze verzekerden is dan voor een groot gedeelte van het multisource-assortiment het preferentiebeleid van toepassing.

Bij uw beoordeling of multisource geneesmiddelen die chronisch worden gebruikt voor een periode langer dan 3 maanden kunnen worden afgeleverd, spelen de volgende factoren een rol:

  • De hoeveelheid geneesmiddel die op het recept staat aangegeven (termijn waarvoor het recept is meegegeven vanuit de voorschrijver);
  • De wens van de patiënt om geneesmiddelen voor een langere periode mee te krijgen;
  • De beoordeling van de voorschrijver en apotheker dat de patiëntveiligheid niet in gevaar komt bij een langere verstrekkingsperiode;
  • De kans op wijzigingen in de medicatie of dosering en daarmee de kans op verspilling;
  • De houdbaarheid van het geneesmiddel.

Wilt u een overeenkomst aanvragen?

Ga hiervoor naar 'Aanvragen zorgovereenkomst' en vul het online formulier in. 

Samen kan het beter

Om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen, hebben we iedereen nodig.