Uw nota is afgewezen in VECOZO

Een overzicht van de meest voorkomende retourcodes voor afgewezen ergotherapienota's, hun betekenis, mogelijke oplossingen en tips om toekomstige afwijzingen te voorkomen.

Als de retourcode er niet bij staat

Kijk dan op de website van Vektis. Daar vindt u de hele lijst met retourcodes en de afwijsredenen hierbij.

U heeft 6 maanden de tijd een nota te declareren

Wijzen we deze af? Dan heeft u 3 maanden de tijd om deze opnieuw te declareren.

U leest de afspraken in de declaratieparagraaf. Vooral artikel 3.8 en 5.1 zijn hierin belangrijk.

Declareerde u te laat door overmacht of calamiteit?

Dan kunt u vragen of we uw declaratie opnieuw in behandeling nemen.

Naar verzoek declaratie opnieuw in behandeling nemen

Het maximum aantal uren is bereikt

Er is al 10 uur gedeclareerd binnen de 6 maanden.

Lees meer over declareren van COVID-herstelzorg

Krijgt u deze afwijzing, maar heeft uw patiënt de 10 uur bij u nog niet gebruikt? Vraag uw patiënt of hij ook behandeld is bij een andere praktijk. Bij twijfel kan hij inloggen op Mijn Zilveren Kruis, Mijn Interpolis, Mijn FBTO of Mijn De Friesland. Daar ziet hij hoeveel behandelingen er al zijn vergoed.

Komt u niet tot 10 uur? Neem gerust contact met ons op.

Declareer verlengde COVID herstelzorg met prestatiecodes 5033 tot en met 5046

Uw patiënt heeft opnieuw recht op 10 uur in 6 maanden.

Lees meer over declareren van COVID-herstelzorg

Uw patiënt helaas geen recht op vergoeding van COVID-herstelzorg

Lees meer over declareren van COVID-herstelzorg

Het maximum aantal uren is bereikt

Er is al 10 uur gedeclareerd binnen de 6 maanden.

Lees meer over declareren van COVID-herstelzorg

Krijgt u deze afwijzing, maar heeft uw patiënt de 10 uur bij u nog niet gebruikt? Vraag uw patiënt of hij ook behandeld is bij een andere praktijk. Bij twijfel kan hij inloggen op Mijn Zilveren Kruis, Mijn Interpolis, Mijn FBTO of Mijn De Friesland. Daar ziet hij hoeveel behandelingen er al zijn vergoed.

Komt u niet tot 10 uur? Neem gerust contact met ons op.

Uw patiënt heeft helaas geen recht meer op vergoeding

Lees meer over declareren van COVID-herstelzorg

De maximale vergoeding is bereikt

U krijgt de afwijzing omdat uw patiënt de maximale vergoeding heeft bereikt waar hij dit kalenderjaar recht op heeft. Hiervoor kijken wij eerst naar de uren uit de basisverzekering. Zijn die uren al gedeclareerd? Dan kijken wij of we kunnen vergoeden uit een aanvullende verzekering of collectiviteit.

Krijgt u deze afwijzing, maar heeft uw patiënt de beschikbare uren bij u nog niet gebruikt? U kunt erop vertrouwen dat wij uw declaratie terecht afwijzen.

Geeft uw patiënt aan dat er nog wel ruimte is in de verzekering? Vraag hem om in te loggen op Mijn Zilveren Kruis, Mijn Interpolis, Mijn FBTO of Mijn De Friesland. Daar ziet hij hoeveel uren er al zijn vergoed.

Dat kan ook per ongeluk zijn geweest. Of de patiënt ontvangt 2 verschillende soorten behandelingen op 1 dag, zoals gewone ergotherapie en kinderergotherapie of handergotherapie.

Wij vergoeden maximaal 1 behandeling per dag. Wilt u hier in de toekomst rekening mee houden?

Het gaat dan om 1 van de volgende prestatiecodes: 5006,5023 of 5037. Het gaat niet om een gewone intake en onderzoek.

Een gewone behandeling declareren voor dezelfde aandoening mag nu niet

De uitkomsten van het onderzoek rapporteert u schriftelijk aan de aanvrager. Als de aanvrager behandeling nodig vindt, dan volgt daarvoor een verwijzing. Een behandeltraject start u dan met een intake en onderzoek na verwijzing. Pas daarna mag u een gewone behandeling declareren.

Waarschijnlijk declareerde een andere praktijk ook

U kunt uw patiënt vragen of hij pas geleden een behandeling kreeg bij een andere praktijk. Bij twijfel kan hij kijken in Mijn Zilveren Kruis, Mijn Interpolis, Mijn FBTO of Mijn De Friesland.

Komt daaruit geen duidelijkheid? Neem dan gerust contact met ons op.

Een huisarts, medisch specialist (waaronder ook arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts of bedrijfsarts), verpleegkundig specialist of physician assistant.

U kunt dit controleren door in het AGB register van Vektis de AGB-code te zoeken.

Neemt u alstublieft contact met ons op? Dan zoeken we voor u uit wat er precies aan de hand is.

Controleer of u de juiste AGB-code gebruikte

Zo ja, neem contact op met de verwijzer. Wij accepteren alleen een verwijzing van iemand in actieve dienst.

Wij accepteren de door u gestuurde verwijzer helaas niet

Controleer of u de juiste prestatiecode en juiste verwijzer hebt gebruikt. Er is voor uw declaratie nu geen recht op vergoeding.

Controleer of de AGB-code juist is en declareer opnieuw.

Een (huis)arts, medisch specialist (waaronder ook arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts of bedrijfsarts), verpleegkundig specialist of physician assistant.

Neemt u alstublieft contact met ons op? We zoeken voor u uit wat er precies aan de hand is.

Wij accepteren de door u gestuurde verwijzer helaas niet

Controleer of u de juiste prestatie en juiste specialisme hebt gebruikt. Er is voor uw declaratie nu geen recht op vergoeding.

U heeft geen AGB-code of specialisme gevuld

Dit is verplicht voor de prestatie die u declareert. Declareer opnieuw met de AGB-code. Is deze niet bekend? Vul dan het specialisme.

Wij vergoeden geen gewone behandeling als er langer dan 12 maanden niet is behandeld

In 12 maanden kan de situatie van iemand sterk wijzigen. U moet daarom (weer) starten met een intake.

Neemt u alstublieft contact met ons op?

U mag opnieuw declareren

Let erop dat u de intake en de behandelingen in de juiste volgorde indient.

Controleer de retourcode van de afwijzing

U moet eerst die afwijzing oplossen en de intake op de juiste manier indienen. Daarna kunt u de vervolgbehandelingen indienen.

Een losse screening (prestatie 5002) is geen volledige intake. Met een screening beoordeelt u alleen of een patiënt in aanmerking komt voor ergotherapie. Als dat zo is dan volgt daarna altijd een anamnese en onderzoek (5003) op een latere dag. Daarna kunt u pas gewone behandelingen declareren.

Elk behandeltraject moet starten met een intake en onderzoek

U kunt die declareren met onderstaande prestatiecodes:

  • Prestatie 5004: Intake en onderzoek na verwijzing.
  • Prestatie 5005: Screening, intake en onderzoek (Bij Directe Toegang).
  • Prestatie 5002: Screening. Op een latere dag opgevolgd door prestatie 5003: Anamnese en onderzoek.

Te laat ingestuurde nota

Stuurde u een nota te laat in door overmacht of een calamiteit? U kunt dan vragen of wij deze opnieuw voor u in behandeling nemen.

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld bij vragen over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?