Ergotherapie declareren

Informatie over declareren voor aanbieders van ergotherapie. Wij doen er alles aan om uw declaraties snel en juist te verwerken.

Zo declareert u

 • Declareer volgens de declaratiestandaard paramedie
 • Zorg voor de juiste indicatie- en diagnosecode op de nota
 • Doe een controle op verzekeringsgegevens (COV) in VECOZO
 • Dien uw declaratie in binnen 6 maanden
 • Dien uw herdeclaratie in binnen 3 maanden
Heeft u een fout gemaakt? Geen probleem. U kunt zelf een creditnota sturen. Uw softwareleverancier weet hoe u dit kunt doen. Let er op dat de correctieregel (creditregel) exact overeenkomt met de ingediende regel (debetregel).
Prestatiecode Omschrijving
5002 Screening directe toegang ergotherapie (per kwartier)
5003 Intake en onderzoek ergotherapie na screening (per kwartier)
5004 Intake en onderzoek na verwijzing
5005 Screening en intake en onderzoek ergotherapie
5006 Eenmalige ergotherapeutisch onderzoek
5007 Toeslag voor behandeling ergotherapie in een instelling
5008 Individuele zitting kindertherapie

 

Wilt u declareren met een voorschrijver/verwijzer of specialisme? Of heeft u de afwijzing 8014 'zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist' ontvangen? U kunt op de volgende 2 manieren declareren.

Vul 1 van deze 2 rubrieken die Vektis voorschrijft:

 1. Rubriek 0425: u geeft de AGB-code mee van de zorgverlener/voorschrijver/verwijzer of specialist
 2. Rubriek 0426: u geeft de code specialisme voorschrijver/verwijzer mee, bekijk de Vektis zorgverlenersspecificatie

De afwijzing komt voor op deze prestatiecodes:

 • 1870 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing
 • 1871 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis
 • 1872 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling
 • Z1870 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing
 • 2408 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing
 • 2409 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis
 • 2410 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling
 • 6052 Intake en onderzoek diëtetiek na verwijzing
 • 6304 Intake en onderzoek diëtetiek als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorgverlening aan patiënten met DM, COPD en VRM na verwijzing
 • 4061 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing
 • 4062 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis
 • 4063 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling
 • 5004 Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing (per kwartier)

Meer over declareren van

Te laat ingediende declaratie

Diende u een declaratie te laat in door overmacht of een calamiteit? U kunt dan een verzoek indienen voor het opnieuw in behandeling nemen van uw declaratie.

Afgewezen declaratie

Bekijk de meest voorkomende afwijsredenen mét de oplossing.

Over VECOZO en Vektis

Kom meer te weten over VECOZO en Vektis. En bekijk veelgestelde vragen over declareren en vorderingen.