Gezondheid en gedrag centraal bij Regioplan Gooi en Vechtstreek

08-02-2024

Inwoners in de nabijheid van hun huis, in hun eigen wijk, hulp en zorg aanbieden en hen direct doorverwijzen naar de juiste hulp door beter door te vragen bij zorg- en welzijnsvragen. Dat is de insteek van het regioplan Gezond Gooi, een samenwerking van de belangrijkste zorgpartijen, welzijnsprofessionals en de zorgverzekeraar Zilveren Kruis met de zeven gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek. Dit is om te voorkomen dat inwoners onnodig artsen bezoeken.

""
Dit regioplan is een uitwerking van het Integraal Zorgakkoord van het ministerie van VWS en wordt door meer dan 40 organisaties uit het Gooi onderschreven, waaronder Zilveren Kruis, gemeenten, huisartsen, GGZ, ouderenzorg, sociaal werkers, fysiotherapeuten, jeugdzorg en
het Tergooi MC. 

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn

Het regioplan richt zich op een verschuiving van het behandelen van ziekte naar het bevorderen van gezond gedrag. Gezond blijven draait ook om beweging, ontspanning, gezonde voeding en het onderhouden van sociale contacten. Soms zijn gezondheidsklachten niet medisch van aard, maar bijvoorbeeld gerelateerd aan welzijnsvragen. Het hebben van schulden geeft stress en slapeloosheid, eenzaamheid maakt somber en mantelzorg kan leiden tot overbelasting. De oplossing ligt dan niet altijd in het medische circuit, maar binnen eigen kring, de eigen buurt of binnen het sociaal domein. De focus binnen het regioplan ligt op preventie, zelfredzaamheid en het bouwen aan sterke gemeenschappen in de wijken en buurten, zodat voorkomen wordt dat voor elk ongemak medische hulp wordt gezocht. Zo blijft professionele zorg in de toekomst toegankelijk voor degenen die dat echt nodig hebben. 

Wethouder Gerben van Voorden (Zorg en Samenleving) uit Hilversum: "We moeten het samen voor elkaar krijgen dat inwoners passende zorg krijgen en dat betekent niet altijd meer medische zorg. Maar het gaat om de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek. Het vraagt
een andere manier van kijken van ons allen, als samenleving. Wat kunnen we betekenen voor elkaar. Daarom is dit regioplan zo belangrijk: de gemeenten zijn nu gesprekspartner bij huisartsen, ouderenzorg, GGZ, jeugdzorg, het ziekenhuis, Zilveren Kruis en andersom.”

Samenwerking sleutelwoord

Bij het regioplan zijn diverse partners aangesloten: huisartsen, fysiotherapeuten, ziekenhuis, diëtisten, apothekers, medisch specialisten, organisaties in de ouderenzorg, instanties voor geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars, gemeentelijke diensten en sociaal werkers.
Door intensief samen te werken en elkaars afwegingen te kennen, komt Gezond Gooi tot een gemeenschappelijke integrale aanpak. “Samen zijn we richtinggevend om zorg en ondersteuning toegankelijk te houden”, voegt Jan-Willem Hofman, regiocoördinator Zilveren Kruis toe. “De urgentie is groot, de vrijblijvendheid is eraf. Het vraagt dat we elkaar aanspreken, soms lastige keuzes moeten maken. Vanuit ons als zorgverzekeraar zie je dat
terug in (meerjaren)afspraken met zorgaanbieders. Ook leren van elkaar én van andere regio’s brengt gezondheid dichterbij voor iedereen.”

Bijna 120 professionals uit de zorg en het maatschappelijk middenveld hebben meegedacht over het regioplan. “Het was een intensieve maar zeker ook heel goede periode waarbij we elkaar vonden op de beweging en richting en dat is een belangrijke stap”, aldus Jacqueline van
der Loo, bestuurder Amaris Zorggroep. “De komende periode bekijken we hoe we dit verder samen gaan inrichten.”

Lees ook het artikel in De Gooi- en Eemlander (pdf)

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: