Crisiszorg in de verpleging & verzorging

Als een cliƫnt met een Wlz-indicatie V&V in crisis komt, is het crisisprotocol V&V van toepassing. De aanmelder neemt contact op met een van de crisiszorgaanbieders in de regio. Deze draagt zorg voor plaatsing van de klant. Als plaatsing niet lukt, schakelt de crisiszorgaanbieder het zorgkantoor in. Zilveren Kruis heeft in elke regio afspraken gemaakt over het aantal crisisbedden V&V.

Er is sprake van een crisis in de volgende situaties

 • Wanneer de gezondheidssituatie van een klant die niet is opgenomen in een instelling plotseling verandert. En er een eventueel verzwaarde zorgbehoefte is die naar verwachting blijvend is.
 • Wanneer de informele hulp plotseling verandert, bijvoorbeeld het wegvallen van mantelzorg. En dit leidt tot een substantieel andere inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de nodige zorg.
 • Wanneer het noodzakelijk is om opname binnen 24 uur in te zetten om onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor de cliënt, zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen.

Crisisprotocol V&V

 • De huisarts van de cliënt beoordeelt of het om een crisissituatie gaat. Hiervoor gebruikt de huisarts en/of de praktijkondersteuner het stroomschema crisisregeling V&V Wlz (pdf).
 • De huisarts/praktijkondersteuner belt één zorgaanbieder op de lijst overzicht crisiszorgaanbieders V&V (xlsx).
 • Vervolgens moet deze zorgaanbieder de andere zorgaanbieders op de lijst bellen en zorgen voor een plek.
 • De zorgaanbieders op de lijst zijn gezamenlijk verantwoordelijk om een plek te vinden, hierover zijn afspraken gemaakt met onze afdeling zorginkoop.
 • Pas als de eerst benaderde zorgaanbieder alle andere zorgaanbieders in de regio heeft benaderd en toch geen plek heeft kunnen vinden, mag deze in overleg met de huisarts contact opnemen met ons team Casuïstiek via 038 4567888.

Blijkt uit het stroomschema dat crisiszorg nodig is? Zoek dan contact met een zorgaanbieder in de regio (xlsx). De regeling crisisopname is als bijlage toegevoegd aan het voorschrift zorgtoewijzing (pdf).

Voor crisiszorg V&V gelden 4 eisen

 1. De klant heeft een Wlz-indicatie. Of de aanvrager van de crisisopname verwacht dat de klant een Wlz-indicatie krijgt binnen 2 weken en met terugwerkende kracht per de opnamedatum.
 2. Er is sprake van een acute en naar verwachting permanente verandering.
 3. Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig.
 4. Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk.