Crisiszorg in de verpleging & verzorging

Als een cliënt met een Wlz-indicatie V&V in crisis komt, is het crisisprotocol V&V van toepassing. De aanmelder neemt contact op met een van de crisiszorgaanbieders in de regio. Deze draagt zorg voor plaatsing van de klant. Als plaatsing niet lukt, schakelt de crisiszorgaanbieder het zorgkantoor in. Zilveren Kruis heeft in elke regio afspraken gemaakt over het aantal crisisbedden V&V.

Voor crisiszorg V&V gelden 4 eisen

  1. De cliënt heeft een Wlz-indicatie. Of de aanvrager van de crisisopname verwacht dat de cliënt een Wlz-indicatie krijgt binnen 2 weken en met terugwerkende kracht per de opnamedatum.
  2. Er is sprake van een acute en naar verwachting permanente verandering (bijvoorbeeld wanneer de gezondheidssituatie van een cliënt (die nog niet verblijft in een Wlz-instelling) plotseling verandert en die (verzwaarde) zorgbehoefte naar verwachting blijvend is, of wanneer de informele hulp plotseling verandert, bijvoorbeeld door het wegvallen van mantelzorg, waardoor een substantieel andere inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de zorg nodig is).
  3. Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig; intramurale opname is de enige manier om onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor de cliënt, zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen
  4. Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk.

Wanneer de gezondheids- of thuissituatie van de cliënt niet voldoet aan alle bovenstaande criteria, kan het toch wenselijk zijn om de cliënt met spoed op te nemen. In dat geval is er echter geen sprake van crisiszorg, maar van spoedzorg. De cliënt komt dan op de wachtlijst met één van de statussen ‘urgent plaatsen’ of ‘actief plaatsen’ (dreigende crisis thuis). U leest hier meer over in Bijlage 6 Voorschrift zorgtoewijzing (pdf).

Wanneer en wie bel ik voor Crisiszorg in de Verpleging & Verzorging?

Lees meer over de beschikking IBS.

Reguliere intramurale opname of zorg thuis, neem contact op met de zorgaanbieder van de cliënt.

Stichting Zorggroep Almere

Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden
Drachten 036 545 40 00 065 802 17 82

Stadsregio Noord & Westpoort

Postcodes Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
1021 t/m 1025 Evean Eduard Douwes 020 631 83 65 020 631 83 33 PG, Zie website van Sigra:

Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam en Amstelland Meerlanden
1031 t/m 1035 Dekker 020 631 83 65 020 631 83 33 PG, Zie website van Sigra:

Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam en Amstelland Meerlanden

Stadsregio West

Postcodes Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
1050 t/m 1059

Cordaan

Hof van Sloten

020 262 81 12 020 346 21 11 PG, Zie website van Sigra:

Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam en Amstelland Meerlanden

Stadsregeion Centrum, Oos (inclusief IJburg) & Zuidoost

Postcodes Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
1010 t/m 1019 Cordaan 020 262 81 12 020 262 81 12 PG, Zie website van Sigra:

Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam en Amstelland Meerlanden
1086 t/m 1099 Cordaan 020 262 81 12 020 262 81 12 PG, Zie website van Sigra:

Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam en Amstelland Meerlanden
1100 t/m 1109 De Diem 020 262 81 12 020 262 81 12 PG, Zie website van Sigra:

Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam en Amstelland Meerlanden

Postcodes Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie

Locatie SOM


ZGAO (C8 in OLVG Oost)
020 262 81 12 020 262 81 12 SOM, Zie website:

Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam en Amstelland Meerlanden

Stadsregio Nieuw West

Postcodes Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
1060 t/m 1069

Amsta

Jan Bonga

020 262 81 12 020 262 81 12 PG en SOM, Zie website:

Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam en Amstelland Meerlanden

Stadsregeio Zuid

Postcodes Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
1071 t/m 1083

Amsterling

Vreugdehof

020 262 81 12 020 262 81 12 PG en SOM, Zie website:

Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam en Amstelland Meerlanden

Atlant Zorggroep Apeldoorn

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie

Overstijgend kan altijd eerst gebeld worden
met Crisis Coördinatie Punt Apeldoorn

CCPA: 085-0737610

Dienstdoend verpleegkundige
via Zorgentree

055 506 7456

PG: Heemhof in Apeldoorn of Het Immendaal in Beekbergen, Specifieke doelgroepen:

Passage in Beekbergen

Zorggroep Apeldoorn

Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden tot 19.00 uur Tel. nr. buiten kantoortijden
PG: Casa Bonita of het Zonnehuis,
SOM: Randerode

CCPA crisis coördinatiepunt Apeldoorn:

085 073 76 10

Mobiel Verpleegkundig Team (MVT),

06 447 049 73

Sensire Autphen (voorheen Sutfene)

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie

Overstijgend kan altijd eerst gebeld worden
met Crisis Coördinatie Punt Apeldoorn

CCPA: 085 073 76 10

CCPA crisis coördinatiepunt Apeldoorn:

085 073 76 10

Coördinatiepunt Kortdurend Verblijf Regio Zutphen.
Gemeente: Zutphen, Lochem en Brummen m.u.v. Eerbeek

Viattence

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
Overstijgend kan altijd eerst gebeld worden
met Crisis Coördinatie Punt Apeldoorn

CCPA: 085 073 76 10

06 387 637 75

Locatie: Klaarbeek, Epe

Icare

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden
https://www.hzd.nu/elv

https://www.hzd.nu/elv

Stichting Interzorg Noord Nederland

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden

https://www.hzd.nu/elv

https://www.hzd.nu/elv

Stichting Zorggroep Noorderboog

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden

https://www.hzd.nu/elv

https://www.hzd.nu/elv

Stichting Treant Care

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie

https://www.hzd.nu/elv

https://www.hzd.nu/elv

1 PG bed en 1 SOM bed

Stichting Zorggroep Tangenborgh

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden

https://www.hzd.nu/elv

https://www.hzd.nu/elv

Woonzorgcentra Flevoland

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
032 022 91 11       

032 022 91 11

Alleen reguliere crisis en vooralsnog alleen Somatiek (geen Wzd IBS-opname). Hilverzorg voert de Wzd uit voor Flevoland (zie regio 't Gooi hieronder)

Zorggroep Oude en Nieuwe land

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie

052 153 99 99

052 153 99 99

Alleen reguliere crisis (geen Wzd IBS-opname). Hilverzorg voert de Wzd uit voor Flevoland (zie regio 't Gooi hieronder)

Kwadrantgroep

Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden
Drachten 0800 571 71 71 0800 571 71 71

ZuidoostZorg

Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden
Drachten

0800 571 71 71

0800 571 71 71

Meriant

Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden
Heerenveen 088 244 42 50 optie 2 088 244 42 50 optie 2

Patyna

Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden
Heerenveen 088 244 42 50 optie 2 088 244 42 50 optie 2

Noorderbreedte

Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden
Leeuwarden 058 280 30 30 058 280 30 30

Stichting Hilverzorg

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie

035 760 80 09

035 760 80 09

PG, 
https://verwijshulp.nl/regios/gooivecht-eemland
Ook Wzd IBS-opname voor Flevoland

Kennemerhart

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie

088 118 92 11

088 118 92 11
Nummer van het regionale aanmeldpunt spoedeisende zorg CAZHEM

Sint Jacob

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie

088 118 92 11

088 118 92 11

Nummer van het regionale aanmeldpunt spoedeisende zorg CAZHEM

Zorgbalans

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
088 118 92 11 

088 118 92 11

Nummer van het regionale aanmeldpunt spoedeisende zorg CAZHEM

Zorggroep Reinalda

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie

088 118 92 11

088 118 92 11 

Nummer van het regionale aanmeldpunt spoedeisende zorg CAZHEM

Viva! Zorggroep

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie

088 995 88 40

088 995 88 40
Coördinatiepunt Midden Kennemerland. Buiten kantooruren is dit nummer doorgeschakeld naar Zorg Contact Centrum (ZCC)

Algemeen voor zorgkantoorregio Rotterdam: Verwijshulp010

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden

010 899 01 61

010 899 01 61

Aafje

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden

010 899 01 61

010 899 01 61

Argos Zorggroep

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie

010 427 83 10

010 438 33 44

somatiek, verslaving, psychiatrie, enz

Humanitas Zorg

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden

010 271 37 77

010 271 37 77

Laurens (Entree)/Verwijshulp010

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden

010 332 30 00

010 332 30 00

Lelie Zorggroep

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden

010 272 64 30

010 272 64 30

De Zellingen Capelle - Krimpen

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden

010 284 30 00

010 266 57 57

Axioncontinu

Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
ZCC als algemeen contact voor de regio
Servicebureau: 030 282 22 77 Servicebureau: 030 282 22 77  https://zcc-mnl.nl/aanmelden-nieuwe-patienten-tijdelijk-verblijf/

Accolade

Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
ZCC als algemeen contact voor de regio

030 697 34 00

030 697 34 00

https://zcc-mnl.nl/aanmelden-nieuwe-patienten-tijdelijk-verblijf/

Beweging 3.0

Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
ZCC als algemeen contact voor de regio

030 469 20 20

030 469 20 20

https://zcc-mnl.nl/aanmelden-nieuwe-patienten-tijdelijk-verblijf/

Stichting QuaRijn

Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
ZCC als algemeen contact voor de regio

0900 782 74 56

0900 782 74 56

https://zcc-mnl.nl/aanmelden-nieuwe-patienten-tijdelijk-verblijf/

Silverein (vh Lyvore, de Brug, de Bilthuysen)

Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
ZCC als algemeen contact voor de regio

088 356 00 00

088 356 00 00

https://zcc-mnl.nl/aanmelden-nieuwe-patienten-tijdelijk-verblijf/

Stichting Zorgspectrum

Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
ZCC als algemeen contact voor de regio

030 600 71 40

030 600 71 40

085 773 57 77

https://zcc-mnl.nl/aanmelden-nieuwe-patienten-tijdelijk-verblijf/

Warande

Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
ZCC als algemeen contact voor de regio

030 693 80 58

06 309 678 08

https://zcc-mnl.nl/aanmelden-nieuwe-patienten-tijdelijk-verblijf/

Zorggroep Charim

Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
ZCC als algemeen contact voor de regio

0800 07 11

0800 07 11

https://zcc-mnl.nl/aanmelden-nieuwe-patienten-tijdelijk-verblijf/

Careyn Utrecht Stad

Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
ZCC als algemeen contact voor de regio

030 285 82 03

030 285 82 03

https://zcc-mnl.nl/aanmelden-nieuwe-patienten-tijdelijk-verblijf/

Careyn Utrecht West

Locatie Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
ZCC als algemeen contact voor de regio

088 123 99 94

088 123 99 94

https://zcc-mnl.nl/aanmelden-nieuwe-patienten-tijdelijk-verblijf/

Evean Zorg

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden

088 383 33 99

088 383 33 99

Coördinatiepunt ouderen zorg Noord-Holland

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden

085 029 71 21

085 029 71 21

Het Baken

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie

088 383 33 99 

088 383 33 99 gemeente Oldebroek, Hattem, Elburg & Nunspeet

Stichting Zorggroep Noorderboog

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
025 275 28 52              025 275 28 52 gemeente Steenwijkerland

IJsselheem Holding

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie
085 043 96 96 RCPZ              038 303 53 71

gemeente Zwolle, Kampen, Dalfsen, Zwartewaterland, Staphorst

Zorgspectrum 't Zand

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie

085 043 96 96 RCPZ

038 468 76 03

gemeente Zwolle, Kampen, Dalfsen, Zwartewaterland, Staphorst

Saxenburgh Groep Care

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie

0253 276 60 70

0253 276 60 70 gemeente Hardenberg, Ommen

Zorggroep Noord West Veluwe

Tel. nr. binnen kantoortijden Tel. nr. buiten kantoortijden Specifieke informatie

0341 43 86 64

0341 43 86 64 gemeente Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten

Ga verder naar vraag 'Is de cliënt al in zorg?'.

Er is geen sprake van crisiszorg, zoals bedoeld in wet- en regelgeving. In het Voorschrift Zorgtoewijzing (pdf) leest u hoe u het proces voor de aanvraag van een Wlz-indicatie kunt starten bij het CIZ.

Reguliere opname in Wlz-instelling of zorg thuis.

Het laatst bijgewerkt op 13 juli 2023.