Crisiszorg in de GGZ

Cliƫnten met een Wlz indicatie GGZ vallen meestal onder de Wvggz (Wet verplichte GGZ) en niet onder de Wzd (Wet Zorg en Dwang).

De Wvggz regelt de rechten van mensen met een psychische stoornis, die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). 

U neemt voor uw cliënt in crisis contact op met de GGZ-crisisdienst in uw regio

Zeker voor cliënten met een GGZ-indicatie raden wij u aan goede afspraken te maken met GGZ-zorgaanbieders in uw regio. Wanneer er vanwege (psychiatrische) crisis opschaling van zorg nodig is en de cliënt moet worden doorverwezen, dan komt deze zorg ten laste van de Zvw. Het is ook daarom belangrijk om hierover afspraken te maken met de GGZ-zorgaanbieder die de GGZ-crisisfunctie in uw regio uitvoert.

In elk van de 28 crisisregio’s zijn afspraken gemaakt over acute psychiatrische hulpverlening

Nederland is verdeeld in 28 regio's. Bekijk de regio's in het regio-overzicht van de VNG (pdf). In elke regio leggen zorgaanbieders (bijvoorbeeld ggz-aanbieders, verslavingszorg, PAAZ, PUK, etc.) afspraken vast in een regioplan voor acute psychiatrische hulpverlening. Elke regio heeft één zorgaanbieder die budgethouder is voor de acute psychiatrische hulpverlening in de eerste drie kalenderdagen. Deze zorgaanbieder maakt budgetafspraken met de representerende zorgverzekeraar(s). De afspraken komen terecht in het regioplan.

Structurele samenwerkingsafspraken

Structurele samenwerkingsafspraken maken met zowel de reguliere GGZ-zorgaanbieder (mogelijk al betrokken bij uw cliënt) als met de GGZ-crisisdienst in de regio kan de zorgverlening bij een psychiatrische crisis bij een cliënt sterk verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan ‘crisiskaart’ of ‘signaleringsplan (pdf)’ of 'zorgkaart'. Meer informatie hierover vindt u in de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP).

De contactgegevens van de crisisdienst vindt u op de website van de regionale crisisdienst.

Meer informatie vindt u in het Voorschrift Zorgtoewijzing.