Crisiszorg in de gehandicaptenzorg

De crisisregisseur bepaalt of een Wlz cliënt met een verstandelijke beperking in crisis is en zo ja, welke extra zorg dan nodig is. Een crisisondersteuningsteam probeert de cliënt te stabiliseren op de plaats waar de cliënt verblijft, het kan ook nodig zijn om de cliënt tijdelijk te plaatsen bij een crisiszorgaanbieder.

Voor crisiszorg in de gehandicaptenzorg nemen aanmelders contact op met de crisisregisseur

Is er sprake van een crisis bij iemand met een verstandelijke beperking? Dan geldt de crisisregeling voor de verstandelijke gehandicaptenzorg. De crisisregisseurs werken sinds 1 januari 2021 landelijk. Meer info hierover vindt u via in de flyer ZN crisisregisseurs (pdf). In de pdf 'crisisregeling GZ' vindt u meer informatie over de crisisregeling van Zilveren Kruis Zorgkantoor. Alleen een hulpverlener (bijvoorbeeld huisarts, MEE, Bureau Jeugdzorg of een andere professional) kan contact opnemen met de onafhankelijke crisisregisseur. Neem tijdens kantooruren contact op met de crisisregisseur uit uw regio.

Crisisondersteuningteams (COT)

Sinds 1 januari 2021 zijn er landelijk crisisondersteuningteams (COT) actief. Meer info hierover vindt u via in de folder-crisis-interventieteam-2021 (pdf). In de pdf 'crisisregeling GZ' vindt u meer informatie over de crisisregeling van Zilveren Kruis Zorgkantoor. 

De crisisregisseurs in Zilveren Kruis regio’s zijn bereikbaar tijdens kantooruren

De crisisregisseurs zijn tijdens kantooruren (09.00 tot 17.00 uur) telefonisch bereikbaar. Hieronder staan de contactgegevens van alle crisisregisseurs die in Zilveren Kruis regio’s werkzaam zijn. Neem altijd contact op met de crisisregisseur uit de regio waar uw cliënt verblijft.

Regio Kennemerland, Zaanstreek/Waterland en Noord Holland Noord

Marijke Vader 06 824 716 10 (marijke.linde-vader@zilverenkruis.nl)
Niels Rem 06 824 085 71 (niels.rem.tuyn@zilverenkruis.nl)

Regio ’t Gooi, Utrecht, Amsterdam

Niels Rem 06 824 085 71 (niels.rem.tuyn@zilverenkruis.nl)
Marijke Vader 06 824 716 10 (marijke.linde-vader@zilverenkruis.nl)

Regio Groningen, Friesland, Drenthe

Ignaas Folkers (ma t/m vr) 06 226 093 26 (ignaas.folkers@zilverenkruis.nl)
Karin Kiemel 06 133 375 19 (karin.kiemel@zilverenkruis.nl)

Regio Apeldoorn-Zutphen, Flevoland en Zwolle

Astrid Brouwer 088 222 44 30 crisisregisseur@menzis.nl
Corrie van der Broek 088 222 44 30 crisisregisseur@menzis.nl

Regio Rotterdam

Rob Polet 071 582 58 87 crisisvg@zorgenzekerheid.nl
Beadini de Vries 071 582 58 87 crisisvg@zorgenzekerheid.nl

Waarneming en vervanging bij afwezigheid voor Zilveren Kruis regio’s (m.u.v. regio Rotterdam/Apeldoorn-Zutphen/Flevoland/Zwolle)

Marieke Stok 06 230 145 65 marieke.stok@zilverenkruis.nl

Buiten kantooruren is de crisisregisseur niet beschikbaar, de cliënt blijft in zorg bij de aanmelder

Als de aanmelder inschat dat de cliënt in crisis een IBS gaat krijgen, neemt de aanmelder direct contact op met de crisisdienst van de GGZ in de regio, tenzij in de regio een ander meldpunt is ingeregeld. U vindt de contactgegevens van de regionale crisisdienst op de website van de ggz-instelling.

Vanwege COVID-19 is de crisisregeling gehandicaptenzorg op 3 punten aangevuld

De crisisregeling van Zilveren Kruis Zorgkantoor blijft gehandhaafd in tijden van het coronavirus. Gezien de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door het coronavirus zijn er wel 3 aanvullingen: 

  1. Zoals vermeld in de crisisregeling bepalen de crisisregisseurs of er sprake is van crisiszorg, zij behouden zich het recht om per situatie te beoordelen wat de meest passende oplossing is. Het kan zijn dat een medische beoordeling plaatsvindt en dat er rekening wordt gehouden met de voorgeschiedenis van een cliënt. Mocht een cliënt ziekteverschijnselen hebben dan kan het zijn dat de GGD wordt ingeschakeld.

  2. Cliënten kunnen worden verplaatst wanneer de gezondheid van een cliënt dit toelaat, de crisisregisseur inschat dat dit mogelijk is en het de meest passende oplossing is op dat moment. Gezien de verruiming van de mogelijkheid tot testen zal de crisisregisseur voorafgaand aan een plaatsing adviseren om een test uit te voeren ten aanzien van Corona ondanks dat er (nog) geen ziekteverschijnselen zijn.

  3. De afspraken die zijn gemaakt over het inzetten van het COT blijven gehandhaafd. Echter gezien de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door het Corona-virus is er een aanvulling; de crisisregisseur bepaalt of er inzet van een COT mogelijk is en wat de beste manier is om dit in te zetten, locatiebezoeken zullen zoveel mogelijk worden vermeden. Het kan zijn dat er voor wordt gekozen om de inzet digitaal vorm te geven.

Meer informatie vindt u in het Voorschrift Zorgtoewijzing (pdf), pagina 113.