Is een gewaarborgde hulp verplicht?

Bij een aantal zorgprofielen bent u verplicht om een gewaarborgde hulp verplicht te hebben. Hieronder leest u of een gewaarborgde hulp voor u verplicht is.

Bij de volgende zorgprofielen is een gewaarborgde hulp verplicht

 • VV beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (4VV)
 • VV beschermd wonen met intensieve dementiezorg (5VV)
 • VV beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging (6VV)
 • VV beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (7VV)
 • VG wonen met begeleiding en intensieve verzorging (4VG)
 • VG wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (5VG)
 • VG wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (6VG
 • VG besloten wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (7VG)
 • VG wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (8VG)
 • GGZ wonen met intensieve begeleiding (1GGZ W)
 • GGZ wonen met intensieve begeleiding en verzorging (2GGZ W)
 • GGZ wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (3GGZ W)
 • GGZ wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (4GGZ W)

Heeft u geen zorgprofiel waarbij een gewaarborgde hulp verplicht is?

Dan kan het zorgkantoor een gewaarborgde hulp toch verplichten. Wij verplichten een gewaarborgde hulp als wij denken dat u het pgb niet zelf kunt beheren.

Een gewaarborgde hulp is niet verplicht in de volgende 3 gevallen

 • Een kantonrechter heeft voor u een curator aangewezen
 • Een kantonrechter heeft voor u een bewindvoerder én een mentor aangewezen. Wij gaan ervan uit dat zij samen uw pgb beheren. Uw bewindvoerder kan ook uw mentor zijn en andersom. Zijn uw bewindvoerder en mentor niet dezelfde persoon? Geef dan 1 van de 2 als contactpersoon aan ons door dat kan met het formulier ‘Verklaring Gewaarborgde Hulp (pdf)
 • U bent de ouder of voogd van een kind jonger dan 18 jaar. Wij gaan ervan uit dat u het pgb van het kind goed beheert.

Heeft u een curator, bewindvoerder, mentor of een voogd? Laat het ons dan weten. Stuurt u een kopie van de rechtbankbeschikking naar het zorgkantoor.

Laat het ons weten als uw gewaarborgde hulp niet meer betrokken is

U kunt uw gewaarborgde hulp afmelden via het online afmeldformulier.

Heeft u een zorgprofiel waarbij een gewaarborgde hulp verplicht is? Dan is het belangrijk dat er ook altijd een gewaarborgde hulp betrokken is. Als dat niet meer zo is, dan moet u dit ons laten weten. Meldt u dan ook weer een andere gewaarborgde hulp aan?

Kunt u geen gewaarborgde hulp vinden?

Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek indienen voor curatorschap. Of een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Is dit geen optie voor u? Neemt u dan contact met ons op. Wij begeleiden u graag naar passende zorg in natura (ZIN).