Gewaarborgde hulp

Met een pgb regelt u zelf uw zorg en beheert u uw pgb. Kunt u dit niet zelf? Dan mag u iemand anders opgeven die u ondersteunt met het beheer van uw pgb. Bijvoorbeeld iemand uit uw persoonlijke omgeving. Deze ondersteuner heet een gewaarborgde hulp. De gewaarborgde hulp zorgt ervoor dat u voldoet aan alle verplichtingen die horen bij het pgb. U mag maximaal 1 gewaarborgde hulp hebben.

In veel gevallen is deze hulp verplicht. Heeft u een bewindvoerder of mentor? Dit is niet automatisch uw gewaarborgde hulp. U kunt dat wel regelen. 

Gewaarborgde hulp voor pgb stopt

Vanaf 1 juli 2024 is het voor nieuwe aanvragers van een pgb niet meer mogelijk om een gewaarborgde hulp aan te wijzen. Uiterlijk per 1 juli 2028 stopt de gewaarborgde hulp voor bestaande budgethouders.

Lees hier meer over op de website van ZN

Wat een gewaarborgde hulp doet

Een gewaarborgde hulp

 • helpt met het invullen en indienen van de formulieren voor de aanvraag van uw pgb
 • voert samen met u het bewuste keuzegesprek en/of huisbezoek
 • helpt met het inkopen van goede zorg en het afsluiten van de zorgovereenkomsten met uw zorgaanbieders
 • controleert de declaraties en dient deze in bij de SVB
 • beoordeelt of uw zorg passend, verantwoord en van goede kwaliteit is
 • coördineert uw zorg en stuurt uw zorgverleners aan

Uw gewaarborgde hulp mag niet betaald worden voor de hierboven genoemde werkzaamheden.

De gewaarborgde hulp moet aan deze voorwaarden voldoen

Er zijn voorwaarden om ervoor te zorgen dat uw gewaarborgde hulp altijd in uw belang handelt. Wij beoordelen of uw gewaarborgde hulp aan de voorwaarden voldoet. Uw gewaarborgde hulp:

 • Kan zich houden aan de pgb-verplichtingen (pdf)
 • Is ouder dan 18 en is een natuurlijk persoon (dus geen bedrijf)
 • Kan Nederlands spreken, lezen en schrijven (zonder een tolk)
 • Is niet eerder vertegenwoordiger of hulp geweest waarbij niet aan de verplichtingen is voldaan
 • Staat met een woonadres bij de gemeente ingeschreven
 • Woont niet meer dan 2 uur reizen bij u vandaan
 • Ondersteunt maximaal 3 budgethouders
 • Zit niet in de gevangenis
 • Staat niet onder bewind of curatele
 • Heeft géén betalingsproblemen (zoals Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, faillissement of uitstel van betaling)
 • Heeft zelf geen indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) waarbij een gewaarborgde hulp verplicht is of waarbij wij concluderen dat het pgb dan onvoldoende beheerd kan worden
 • Mag geen zorgverlener zijn (of bij een zorgverlener werken) die uit het pgb betaald wordt. Tenzij het om een familielid in de eerste graad of tweede graad gaat.

Hoe iemand gewaarborgde hulp wordt

Samen met onze welkomstbrief ontvangt u ook het. Gebruik het formulier om uw gewaarborgde hulp aan ons door te geven. Wij beoordelen aan de hand van de 10 punten pgb-vaardigheden of uw gewaarborgde hulp aan de voorwaarden voldoet.

Laat het ons weten als uw gewaarborgde hulp niet meer betrokken is

U kunt uw gewaarborgde hulp afmelden via het online afmeldformulier

Heeft u een zorgprofiel waarbij een gewaarborgde hulp verplicht is? Dan is het belangrijk dat u binnen 4 weken een nieuwe gewaarborgde hulp aan ons doorgeeft. U kunt dit doen door het formulier verklaring gewaarborgde hulp (pdf) naar ons op te sturen. 

Kunt u formulieren niet ondertekenen door uw gezondheid?

Lees meer over het aanstellen van een gewaarborgde hulp:

Als u de formulieren niet kunt ondertekenen door uw lichamelijke gezondheid

Als u de formulieren niet kunt ondertekenen door uw geestelijke gezondheid