Gewaarborgde hulp

Wij vinden het belangrijk dat u zelf de mogelijkheid heeft om uw zorg te regelen. Met een pgb regelt u zelf uw zorg. En beheert u uw pgb. Kunt u dit niet zelf? Dan mag u iemand anders opgeven die u ondersteunt met het beheer van uw pgb. Bijvoorbeeld iemand uit uw persoonlijke omgeving. Deze ondersteuner heet een gewaarborgde hulp. De gewaarborgde zorgt ervoor dat u voldoet aan alle verplichtingen die horen bij het pgb. U mag maximaal 1 gewaarborgde hulp hebben.
In veel gevallen is deze hulp verplicht. Heeft u een bewindvoerder of mentor? Dit is niet automatisch uw gewaarborgde hulp. U kunt dat wel regelen. U kunt niet uw zorgverlener vragen om gewaarborgde hulp te zijn.

Wat doet een gewaarborgde hulp?

Een gewaarborgde hulp

 • Helpt met het invullen en indienen van de formulieren voor de aanvraag van uw pgb
 • Voert samen met u het bewuste keuzegesprek
 • Helpt met het inkopen van goede zorg en het afsluiten van de zorgovereenkomsten met uw zorgaanbieders
 • Controleert de declaraties en dient deze in bij de SVB
 • Is aanwezig bij het huisbezoek
 • Beoordeelt of uw zorg passend, verantwoord en van goede kwaliteit is
 • Coördineert uw zorg en stuurt uw zorgverleners aan

Uw gewaarborgde hulp moet aan voorwaarden voldoen

Er zijn voorwaarden om er voor te zorgen dat uw gewaarborgde hulp altijd in uw belang handelt. Wij beoordelen of uw gewaarborgde hulp aan de voorwaarden voldoet. Uw gewaarborgde hulp:

 • Is niet eerder vertegenwoordiger of hulp geweest waarbij niet aan de verplichtingen is voldaan
 • Staat met een woonadres bij de gemeente ingeschreven
 • Woont niet meer dan 2 uur reizen bij u vandaan
 • Ondersteunt maximaal 3 budgethouders
 • Zit niet in de gevangenis
 • Zit niet in de schuldsanering
 • Heeft geen uitstel van betaling aangevraagd
 • Is niet failliet verklaard
 • Kan genoeg garanderen dat aan de verplichtingen van het pgb wordt voldaan
 • Mag geen zorgverlener zijn (of bij een zorgverlener werken) die uit het pgb betaald wordt. Tenzij het om een familielid in de eerste graad of tweede graad gaat. Eerstegraads familieleden zijn partner, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en zonen. Tweedegraads familieleden zijn broers en zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers, stiefbroers- en zussen
 • Is een persoon die ouder als 18 jaar is en mag geen bedrijf zijn
 • Mag daarvoor niet betaald worden uit het pgb
 • Mag maximaal 20 uur per week zorgverlener zijn, als er nog een andere zorgverlener betrokken is bij uw zorg die niet binnen uw gezin valt.

Hoe wordt iemand gewaarborgde hulp?

Samen met onze welkomstbrief ontvangt u ook het formulier verklaring gewaarborgde hulp (pdf). Gebruik het formulier om uw gewaarborgde hulp aan ons door te geven. Wij beoordelen aan de hand van de 10 punten pgb-vaardigheden of uw gewaarborgde hulp aan de voorwaarden voldoet.

Heeft u een nieuwe gewaarborgde hulp nodig?

Bijvoorbeeld omdat uw huidige gewaarborgde hulp stopt met de hulp. Stuurt u ons dan binnen 4 weken een nieuw formulier verklaring gewaarborgde hulp (pdf). Zo geeft u uw nieuwe gewaarborgde hulp aan ons door.

Kunt u formulieren niet ondertekenen door uw gezondheid?

Lees meer over het aanstellen van een gewaarborgde hulp:

Als u de formulieren niet kunt ondertekenen door uw lichamelijke gezondheid

Als u de formulieren niet kunt ondertekenen door uw geestelijke gezondheid