Contract voor integrale wondzorg

Informatie voor wijkverpleegkundigen over het sluiten van een overeenkomst met Zilveren Kruis.

Datum Onderwerp
1 april 2018 Publicatie inkoopbeleid Integrale Wondzorg (Regiefunctie) 2019 - 2020
23 april 2018 Sluitingsdatum indienen van vragen
7 mei 2018 Publiceren van antwoorden op de vragenronde
1 juni 2018 Sluiting van het aanmelden nieuwe aanbieders
1 juni 2018 Publicatie modelovereenkomst Integrale Wondzorg (Regiefunctie) 2019-2020
15 juni 2018 Indienen van eventuele bezwaren
1 juli 2018 Openstellen zorgverlenersportaal voor digitaal contractering
1 juli 2018 Format “klanten en uren wondzorg” ter beschikking stellen
15 augustus 2018 Sluiten zorgverlenersportaal en inleveren format
19 september 2018 Bekendmaken contractering integrale wondzorg 2019
12 november 2018 Contractanten integrale wondzorg (regiefunctie) 2019 – 2020 zichtbaar op de zorgzoeker van Zilveren Kruis
1 januari 2019 Ingangsdatum overeenkomst Integrale Wondzorg (Regiefunctie) 2019 - 2020

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61