Podotherapie

Informatie voor podotherapeuten

Voetzorg bij Diabetes Mellitus: De podotherapeut is hoofdbehandelaar en declareert

Wij sluiten een overeenkomst met u als hoofdbehandelaar. U sluit overeenkomsten met gekwalificeerde pedicures. U verwijst de cliënt door naar een gekwalificeerde pedicure en regelt de afstemming met hem/haar. U dient vervolgens de nota bij Zilveren Kruis in.
Bekijk de beslisboom onderaan deze pagina

Het zorgprofiel vaststellen en dossiervormen

  • De eerste keer wordt het zorgprofiel vastgesteld door een huisarts, praktijkondersteuner of medisch specialist.
  • De huisarts, praktijkondersteuner of medisch specialist kan ook afspreken met u dat u het zorgprofiel vaststelt. (Een pedicure mag geen zorgprofiel vaststellen)
  • De verwijzing inclusief SIM, met handtekening van de verwijzer bewaart u in het dossier van de cliënt.
  • U stelt een behandelplan op.

Is de cliënt al in behandeling?

Als podotherapeut doet u ieder jaar opnieuw een ‘jaarlijks gericht voetonderzoek’. U stelt een behandelplan op. Hiervoor is geen handtekening van de huisarts voor nodig.

Beslisboom podotherapie

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61