Podotherapie declareren

Informatie over declareren voor aanbieders van podotherapie. Wij doen er alles aan om uw declaraties snel en juist te verwerken.

Zo declareert u

  • Declareer volgens de declaratiestandaard paramedie
  • Zorg voor de juiste indicatie- en diagnosecode op de nota
  • Doe een controle op verzekeringsgegevens (COV) in VECOZO
  • Dien uw declaratie in binnen 6 maanden
  • Dien uw her-declaratie in binnen 3 maanden

Vanaf zorgprofiel 2 declareert u per kwartaal

Dit omdat een patiënt binnen een kwartaal van zorgprofiel kan veranderen (hoger of lager).

Podotherapeut is hoofdbehandelaar en declareert

Als podotherapeut bent u hoofdbehandelaar er sluit u overeenkomsten met gekwalificeerde pedicures. U verwijst uw cliënt door naar een gekwalificeerde pedicure en regelt de afstemming met de pedicure. U dient zelf de nota bij Zilveren Kruis in.

Zorgprofiel vaststellen en dossiervormen

  • De eerste keer wordt het zorgprofiel vastgesteld door een huisarts, praktijkondersteuner of medisch specialist.
  • De huisarts, praktijkondersteuner of medisch specialist kan ook afspreken met u dat u het zorgprofiel vaststelt. Een pedicure mag geen zorgprofiel vaststellen.
  • De verwijzing inclusief SIM, met handtekening van de verwijzer bewaart u in het dossier van uw cliënt.
  • U stelt een behandelplan op.

Is uw cliënt al in behandeling? Als podotherapeut doet u ieder jaar opnieuw een ‘jaarlijks gericht voetonderzoek’. En u stelt een behandelplan op. Hiervoor is geen handtekening van de huisarts voor nodig.

Dit betekent retourcode 0586

De declaratietermijn is overschreden, u heeft uw declaratie is te laat ingediend. U heeft 6 maanden de tijd om uw declaraties bij ons in te dienen. Om afgewezen declaraties opnieuw in te dienen heeft u vervolgens nog 3 maanden de tijd.

U leest de afspraken in de declaratieparagraaf. Met name artikel 3.8 en 5.1 zijn van belang.

En dit betekent retourcode 0634

Wij vergoeden per kwartaal maximaal 1 behandeltraject. U krijgt de afwijzing omdat er in hetzelfde kwartaal al een behandeltraject is vergoed. Declareerde u dat niet zelf? Dan is dit gedaan door een andere praktijk. U kunt aan de patiënt vragen of die ook onder behandeling is bij een andere praktijk. Bij twijfel kan de patiënt even inloggen op Mijn Zilveren Kruis, Mijn Interpolis, Mijn FBTO of Mijn De Friesland. Daar kan de patiënt snel en eenvoudig zien wie er ook heeft gedeclareerd.

Komt daaruit geen duidelijkheid? Neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u een fout gemaakt? Geen probleem

U kunt zelf een creditnota sturen. Uw softwareleverancier weet hoe u dit kunt doen. Let er op dat de correctieregel (creditregel) exact overeenkomt met de ingediende regel (debetregel).

Te laat ingediende declaratie

Stuurde u een nota te laat in door overmacht of een calamiteit? U kunt dan vragen of wij deze opnieuw voor u in behandeling nemen.

Over VECOZO en Vektis

Kom meer te weten over VECOZO en Vektis. En bekijk veelgestelde vragen over declareren en vorderingen.