Podotherapie declareren

Informatie over declareren voor aanbieders van podotherapie. Wij doen er alles aan om uw declaraties snel en juist te verwerken.

Zo declareert u

  • Declareer volgens de declaratiestandaard paramedie
  • Zorg voor de juiste indicatie- en diagnosecode op de nota
  • Doe een controle op verzekeringsgegevens (COV) in VECOZO
  • Dien uw declaratie in binnen 6 maanden
  • Dien uw herdeclaratie in binnen 3 maanden

Podotherapeut is hoofdbehandelaar en declareert

Als podotherapeut bent u hoofdbehandelaar er sluit u overeenkomsten met gekwalificeerde pedicures. U verwijst uw cliënt door naar een gekwalificeerde pedicure en regelt de afstemming met de pedicure. U dient zelf de nota bij Zilveren Kruis in.

Zorgprofiel vaststellen en dossiervormen

  • De eerste keer wordt het zorgprofiel vastgesteld door een huisarts, praktijkondersteuner of medisch specialist.
  • De huisarts, praktijkondersteuner of medisch specialist kan ook afspreken met u dat u het zorgprofiel vaststelt. Een pedicure mag geen zorgprofiel vaststellen.
  • De verwijzing inclusief SIM, met handtekening van de verwijzer bewaart u in het dossier van uw cliënt.
  • U stelt een behandelplan op.

Is uw cliënt al in behandeling? Als podotherapeut doet u ieder jaar opnieuw een ‘jaarlijks gericht voetonderzoek’. En u stelt een behandelplan op. Hiervoor is geen handtekening van de huisarts voor nodig.

Heeft u een fout gemaakt? Geen probleem. U kunt zelf een creditnota sturen. Uw softwareleverancier weet hoe u dit kunt doen. Let er op dat de correctieregel (creditregel) exact overeenkomt met de ingediende regel (debetregel).

Te laat ingediende declaratie

Diende u een declaratie te laat in door overmacht of een calamiteit? U kunt dan een verzoek indienen voor het opnieuw in behandeling nemen van uw declaratie.

Afgewezen declaratie

Bekijk de meest voorkomende afwijsredenen mét de oplossing.

Over VECOZO en Vektis

Kom meer te weten over VECOZO en Vektis. En bekijk veelgestelde vragen over declareren en vorderingen.