Declaratie hulpmiddelen

Informatie over het declareren van hulpmiddelen bij Zilveren Kruis door leveranciers.

Bekijk het declaratieprotocol hulpmiddelen 2017 (pdf)

Machtiging aanvragen
Voor sommige hulpmiddelen moet u vooraf een machtiging aanvragen.

Voorkom afwijzingen op verzekeringsrecht met de COV check.
Doe de COV check

Is uw nota afgewezen?
Bekijk de meest voorkomende afwijsredenen en onze tips

Bekijk veelgestelde vragen over declareren van hulpmiddelen.
Veelgestelde vragen

Aandachtspunten bij het declareren

We controleren op de positie van een hulpmiddel in de declaratieregels

Vanaf 1 januari 2016 controleren we systeemtechnisch op het aangeven van de positie van een hulpmiddel in de declaratieregels. Deze controle geldt ook voor declaraties die u nog indient over 2015.

Het declareren van links en/of rechts

Hoe vult u de positie van het hulpmiddel in de declaratieregel? De rubriek 424 (indicatie positie hulpmiddel) is verplicht voor hulpmiddelen die links en/of rechts gedragen kunnen worden. Bijvoorbeeld brillenglazen, schoenen, prothese en orthese.

Zo declareert u op de juiste manier:

  • 01 links
  • 02 rechts
  • 03 links en rechts

Geeft u de positie van het hulpmiddel niet aan in de declaratieregels?

Dan wijzen wij de declaratieregels af met de code 8225 ‘maximaal aantal is bereikt’. U kunt de afgewezen declaratieregel na correctie opnieuw declareren. Houdt u rekening met de declaratietermijn van 6 maanden.

Voorbeeld juiste invulinstructie:

Vektis Rubriek   1 paar op 1 regel  1 paar op 2 regels
 0424  03 links en recht  01 + 02 links of recht
 0425  PR (paar)  ST + ST (stuk)
 0426  00001 (aantal)  00001 + 00001 (aantal)
 0427  00002 (aantal)  00001 + 00001 (aantal)

U kunt niet meer declareren op deze manier:

Vektis Rubriek   1 paar op 1 regel
 0424  03 links en rechts
 0425  ST (stuk)
 0426  00002 (aantal)
 0427  00002 (aantal)

Als leverancier van hulpmiddelen levert u uw declaraties elektronisch bij ons aan. Deze declaraties moeten voldoen aan de meest recente hulpmiddelen lay-out (LH307). Deze standaard wordt landelijk vastgelegd door Vektis.

Declaraties van onze verzekerden levert u aan via VECOZO

Via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) van VECOZO kunt u uw declaraties indienen, die dan versleuteld via internet naar de betreffende zorgverzekeraars worden gestuurd. Het grote voordeel van het declareren via VECOZO is dat alle declaraties in 1 keer en op dezelfde manier kunnen worden ingediend. Bekijk ook het stappenplan voor elektronisch declareren.

De diensten van VECOZO zijn voor zorgverleners geheel kosteloos. De zorgverzekeraars nemen gezamenlijk alle kosten op zich.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61