Beleid en contract gecombineerde leefstijlinterventie

Wilt u weten wat er volgend jaar voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Documenten

Overeenkomst en planning

In het zorginkoopportaal van VECOZO zetten wij een aanbieding voor u klaar. Bekijk de planning in het inkoopbeleid hierboven.

Vragen & antwoorden

Een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het doel is gedragsverandering en daardoor een gezondere leefstijl voor de patiënt. Het uitgangspunt is dat de drie onderdelen worden aangeboden in een zorgprogramma van 24 maanden.

Gecombineerde Leefstijl Interventie is verzekerde zorg voor patiënten met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico of hoger. De huisarts kan deze patiënten doorverwijzen voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie. Volgens de indicatiecriteria uit de Zorgstandaard Obesitas betekent een matig of sterk verhoogd GGR:

  • personen met een BMI tussen 25 kg/m2 en 30 kg/m2 in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen)
  • personen met een BMI van 25 tot 30 kg/m², met een normale buikomvang, in combinatie met comorbiditeit (hetzij een risicofactor voor hart- en vaatziekten, hetzij manifeste ziektes zoals DM 2)
  • vanaf een BMI = 30 kg/m² (ook met ‘normale’ buikomvang)

Zorgstandaard Obesitas (pdf)

Zilveren Kruis vergoedt alleen zorgaanbieders die met bewezen effectieve GLI programma’s werken die zijn opgenomen in het Loket Gezond Leven van het RIVM. Wij vinden het belangrijk dat voor onze verzekerden succesvolle en bewezen effectieve programma’s worden ingezet.
Zilveren Kruis vergoedt alleen interventies die zijn opgenomen als bewezen effectief in het GLI kwaliteitsregister Loket Gezond Leven van het RIVM. Indien uw in aanmerking wilt komen voor de vergoeding, dan zal de lokale interventie opgenomen moet zijn in dit register. Op het moment beoordeeld het RIVM de volgende drie interventies: Beweegkuur, COOL en Slimmer.
Nee, begeleid bewegen is geen onderdeel van de GLI, het is expliciet uitgesloten in de beleidsregel.
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of maatschap die een overeenkomst is aangegaan voor Multidisciplinaire zorg (ketenzorg) aan verzekerden van de betreffende zorgverzekeraar. In Vektis zijn deze samenwerkingsverbanden geregistreerd met een 53 AGB code.

Zilveren Kruis stimuleert de regionale afstemming over de inzet en organisatie van de GLI. De ketensamenwerkingsverbanden zijn over het algemeen meer regionaal georiënteerd dan de GEZ verbanden.

Deze regionale afstemming stimuleren we ook doordat de GLI onderdeel wordt van het regioplan van regio-organisaties. Deze organisaties ontstaan ten gevolge van de nieuwe bekostiging Organisatie & Infrastructuur.

Een GEZ samenwerkingsverband met een ketenzorgovereenkomst kan wel een GLI overeenkomst afsluiten.

Ga het gesprek aan met de regionale zorggroep. Vraag bijvoorbeeld bij de huisartsen (met wie je vaak samenwerkt) na bij welke zorggroep ze zijn aangesloten. Deze zorggroep is ook het samenwerkingsverband bij wie je je kan aansluiten.

Zorginkoopbeleid 2021

Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis. Lees er meer over in ons zorginkoopbeleid. Bekijk ook andere inkooponderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn.

Ga naar het zorginkoopbeleid 2021