Contract voor gecombineerde leefstijlinterventie

Wilt u een contract met ons? Of ontvangt u een aanbod per e-mail? Lees dan hier meer over ons inkoopbeleid.

Beleid 2020


Planning

Datum Onderwerp
1 april 2019 Publicatie inkoopbeleid
1 juni 2019 Start aanmelding nieuwe zorgaanbieders
5 september 2019 Versturen uitnodigingsbrief
9 september 2019 Opening zorgverlenersportaal 8 november 2019 Sluiting zorgverlenersportaal
12 november 2019 Communicatie met verzekerden over gecontracteerde zorg

Contract

Wilt u een contract met ons? U vraagt een overeenkomst aan via het contactformulier.

Ga naar het contactformulier

Heeft u al een contract? U ontvangt uw aanbod per post. U kunt daarna het aanbod bekijken in het Zorgverlenersportaal.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61