Een client wil niet naar de Wlz: wat nu?

Samen staan we voor de maatschappelijke opgaven om de zorg vanuit de goede domeinen te financieren. Als zorgverlener helpt u cliënten ook de zorg goed te regelen. Maar soms zijn er belemmeringen om de stap naar de Wlz te maken. Wat doet u dan?

Zilveren Kruis kan wijkverpleegkundigen ondersteunen in deze situatie

Een cliënt heeft recht op zorg die hij nodig heeft. Als tijdens het zorgtraject van domein gewisseld wordt, kunnen we samen zorgen voor een soepele overgang door op tijd het gesprek aan te gaan met cliënten over passende zorg. Om de gesprekken hierover gestructureerd te kunnen voeren, hebben we een aantal middelen ontwikkeld. Deze kunnen cliënten, mantelzorgers, sociale wijkteams én wijkverpleegkundigen helpen om te bepalen welke vorm van zorg het best passend is.

Weigert de cliënt om over te gaan tot een Wlz-aanvraag?

Terwijl de aard van de zorgbehoefte bepaalt dat de Wlz voorliggend is? Neem dan telefonisch contact met ons op via 071 751 00 99. We denken dan met u mee welke stappen u kunt zetten. Ook kunnen we de cliënt (na toestemming) vanuit Zilveren Kruis bellen en hem of haar informeren over de wet & regelgeving.