Oefentherapie declareren

Informatie over declareren en aanvragen voor aanbieders van oefentherapie. Wij doen er alles aan om uw declaraties snel en juist te verwerken.

Zo declareert u

 • Declareer volgens de declaratiestandaard paramedie
 • Zorg voor de juiste indicatie- en diagnosecode op de nota
 • Doe een controle op verzekeringsgegevens (COV) in VECOZO
 • Dien uw declaratie in binnen 6 maanden
 • Dien uw herdeclaratie in binnen 3 maanden

De 1e 20 behandelingen declareert u op indicatiecode 8. Vanaf behandeling 21 declareert u op indicatiecode 1. Dit geldt ook na een jaarwisseling. U telt dan gewoon door waar u was gebleven.

Komt u op basis van de verwijzing, de intake, bijlage 1 van het besluit zorgverzekering en de DCSPH-lijst tot een chronische indicatie? Dan heeft u van ons geen toestemming nodig voor chronische fysio- of oefentherapie. U heeft wel een bewijs van diagnose nodig van een huisarts, bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, physician assistent, verpleegkundig specialist of medisch specialist. Die moet u bewaren in uw eigen dossier. Komt een indicatie niet voor op bijlage 1 van het besluit zorgverzekering? Dan kunnen we geen chronische indicatie afgeven of toestemming geven. Ook niet als een arts van mening is dat er sprake is van chronische noodzaak.

Heeft u een fout gemaakt? Geen probleem. U kunt zelf een creditnota sturen. Uw softwareleverancier weet hoe u dit kunt doen. Let er op dat de correctieregel (creditregel) exact overeenkomt met de ingediende regel (debetregel).

Wilt u declareren met een voorschrijver/verwijzer of specialisme? Of heeft u de afwijzing 8014 'zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist' ontvangen? U kunt op de volgende 2 manieren declareren.

Vul 1 van deze 2 rubrieken die Vektis voorschrijft:

 1. Rubriek 0425: u geeft de AGB-code mee van de zorgverlener/voorschrijver/verwijzer of specialist
 2. Rubriek 0426: u geeft de code specialisme voorschrijver/verwijzer mee, bekijk de Vektis zorgverlenersspecificatie

De afwijzing komt voor op deze prestatiecodes:

 • 1870 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing
 • 1871 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis
 • 1872 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling
 • Z1870 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing
 • 2408 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing
 • 2409 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis
 • 2410 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling
 • 6052 Intake en onderzoek diëtetiek na verwijzing
 • 6304 Intake en onderzoek diëtetiek als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorgverlening aan patiënten met DM, COPD en VRM na verwijzing
 • 4061 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing
 • 4062 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis
 • 4063 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling
 • 5004 Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing (per kwartier)

U mag samen met een andere praktijk een verzekerde behandelen. U heeft hiervoor geen toestemming van ons nodig. Houd wel rekening met het volgende: wij vergoeden maximaal 1 behandeling per dag. Dat is ook het uitgangspunt wanneer de patiënt behandeld wordt vanuit verschillende disciplines (bijvoorbeeld oedeemtherapie en gewone fysio- of oefentherapie). Fysiotherapie, oefentherapie Cesartherapie/Mensendieck, oedeemtherapie en littekentherapie vallen onder dezelfde vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Declareert u beide vanuit de aanvullende verzekering? Informeer de patiënt hier op tijd over.

Is 1 van beide behandelingen oedeemtherapie?

Oedeemtherapie declareert u op diagnosecode XX46 (oedeem). Behandelt u beide chronisch? U kunt dan niet samen op dezelfde diagnosecode declareren.

Te laat ingediende declaratie

Diende u een declaratie te laat in door overmacht of een calamiteit? U kunt dan een verzoek indienen voor het opnieuw in behandeling nemen van uw declaratie.

Afgewezen declaratie

Bekijk de meest voorkomende afwijsredenen mét de oplossing.

Over VECOZO en Vektis

Kom meer te weten over VECOZO en Vektis. En bekijk veelgestelde vragen over declareren en vorderingen.