Beleid en contract mondzorg

Wilt u weten wat er voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Vragen & antwoorden

Ja, ook zonder overeenkomst kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Net als voorgaande jaren zijn dan de ‘Algemene voorwaarden mondzorg’ van toepassing.

Bekijk de Algemene voorwaarden mondzorg (pdf)

Een behandeling onder algehele anesthesie wordt alleen vergoed als laatste redmiddel in een angstreductietraject. De behandeling moet plaatsvinden in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde of bij een tandarts die aantoonbaar voldoet aan onze eisen qua deskundigheid, organisatie en veiligheid rondom behandelingen onder algehele anesthesie.

De tandarts is een erkend tandarts-pedodontoloog, tandarts angstbegeleiding of tandarts gehandicaptenzorg of heeft naar de mening van Zilveren Kruis vergelijkbare kennis en ervaring. De locatie voldoet aan de eisen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie (NVA).

De behandeling vindt plaats volgens de richtlijnen van de NVA en er zijn schriftelijke afspraken gemaakt met de regionale ambulancedienst en een regionaal ziekenhuis voor de opvang van complicaties tijdens of na de behandeling onder algehele anesthesie. Als er kinderen behandeld worden onder algehele anesthesie zijn deze afspraken gemaakt met een ziekenhuis met een kinderafdeling. Zilveren Kruis moet vooraf toestemming hebben gegeven.

 

Een behandeling onder lachgassedatie wordt alleen vergoed als er sprake is van een lopend angstreductietraject waarin vast is komen te staan dat er onvoldoende voortgang zal kunnen worden geboekt zonder gebruik van lachgas. De behandeling moet plaatsvinden in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde of bij een tandarts die aantoonbaar voldoet aan onze eisen qua deskundigheid, organisatie en veiligheid rondom behandelingen onder lachgas.

De tandarts is een erkend tandarts-pedodontoloog, tandarts angstbegeleiding of tandarts gehandicaptenzorg of heeft naar de mening van Zilveren Kruis vergelijkbare kennis en ervaring op het gebied van angstbegeleiding. Tandarts en tandartsassistente voldoen qua scholing voor lachgassedatie en basic life support aan de voorwaarden zoals beschreven in het handvat ‘Voorwaarden voor het toepassen van lichte (inhalatie)sedatie in de tandheelkunde met zuurstoflachgas door tandartsen, artsen en mondhygiënisten’.

De praktijk en lachgasapparatuur voldoen aan de veiligheidseisen en de behandeling vindt plaats volgens de daarvoor geldende richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en beschreven worden in het handvat ‘Voorwaarden voor het toepassen van lichte (inhalatie)sedatie in de tandheelkunde met zuurstoflachgas door tandartsen, artsen en mondhygiënisten’.
Zilveren Kruis moet vooraf toestemming hebben gegeven.

Wilt u een overeenkomst aanvragen?

Ga hiervoor naar 'Aanvragen zorgovereenkomst' en vul het online formulier in. 

Samen kan het beter

Om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen, hebben we iedereen nodig.