Beleid en contract mondzorg

Wilt u weten wat er voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Vragen & antwoorden

Ja, ook zonder overeenkomst kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Net als voorgaande jaren zijn dan de ‘Algemene voorwaarden mondzorg’ van toepassing.

Bekijk de Algemene voorwaarden mondzorg (pdf)

Narcose wordt alleen vergoed als laatste redmiddel in een angstreductietraject
De narcosebehandeling moet plaatsvinden in een centrum voor bijzondere tandheelkunde of bij een tandarts met wie Zilveren Kruis afspraken heeft over het uitvoeren van narcosebehandelingen in hun praktijk.

Narcose helpt niet om angst voor te tandarts te verminderen
Bij extreme angst voor de tandheelkundige behandeling moet de behandeling in de eerste plaats gericht zijn op de behandeling van de angst, zodat u (weer) door een huistandarts kunt worden behandeld. Centra voor bijzondere tandheelkunde hebben specifieke deskundigheden om uw angst te behandelen en te begeleiden, narcose is daarin een laatste redmiddel.

Narcosebehandelingen in een tandartspraktijk staan wij alleen toe bij erkende angsttandartsen, kindertandartsen en tandartsen gehandicaptenzorg waarbij wij getoetst hebben dat de organisatie en veiligheid rondom de narcosebehandelingen voldoen aan onze eisen.

Wij moeten u altijd vooraf toestemming hebben gegeven
De behandelaar vraagt deze toestemming namens u aan. Zilveren Kruis toetst per aanvraag of er recht is op vergoeding van de narcosebehandeling.

Stuur een e-mail onder vermelding van uw AGB-code naar zorginkoop.mondzorg@zilverenkruis.nl. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een reactie van ons.
Lees onze visie

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.