De behandelindex norm voor de BasisXtra overeenkomst is bekend

U kunt een BasisXtra overeenkomst afsluiten bij een index kleiner of gelijk aan 111. Het laagste getal van uw betrouwbaarheidsinterval geldt als uw behandelindex.

Natuurlijk gelden ook de overige voorwaarden voor BasisXtra overeenkomst. Deze leest u in ons inkoopbeleid logopedie (pdf).