Vraag en antwoord

Wij kiezen voor een tweejarige overeenkomst om logopedisten een duidelijke lijn te bieden en te zorgen voor rust in het veld. Zo blijft er ruimte over om samen met het veld op zoek te gaan naar oplossingen voor problemen die nu binnen de logopedie worden ervaren, zoals de wachtlijstproblematiek. In de 2 jaar dat de overeenkomst duurt bepalen logopedisten zelf welke keuzes zij maken in hun kwaliteitsontwikkeling. Om dit te ondersteunen maken we het mogelijk om tussentijds, namelijk per 01-01-2023, de BasisXtra-overeenkomst af te sluiten.

Lees onze visie

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.