Uw nota is afgewezen in VECOZO

Een overzicht van de meest voorkomende retourcodes voor afgewezen logopedienota's, hun betekenis, mogelijke oplossingen en tips om toekomstige afwijzingen te voorkomen.

Als de retourcode er niet bij staat

Kijk dan op de website van Vektis. Daar vindt u de hele lijst met retourcodes en de afwijsredenen hierbij.

U heeft 6 maanden de tijd een nota te declareren

Wijzen we deze af? Dan heeft u 3 maanden de tijd om deze opnieuw te declareren.

U leest de afspraken in de declaratieparagraaf. Vooral artikel 3.8 en 5.1 zijn hierin belangrijk.

Declareerde u te laat door overmacht of calamiteit?

Dan kunt u vragen of we uw declaratie opnieuw in behandeling nemen.

Naar verzoek declaratie opnieuw in behandeling nemen

Dat kan ook per ongeluk zijn geweest. Of uw patiënt ontvangt 2 verschillende soorten behandelingen op 1 dag, zoals gewone logopedie en een behandeling voor stotteren, afasie of preverbale logopedie.

Wij vergoeden maximaal 1 behandeling per dag. Is het medisch noodzakelijk om uw patiënt 2 keer per dag te behandelen.

Lees meer over 2 behandelingen op 1 dag

Het gaat dan om 1 van de volgende prestatiecodes: 4102,4103 of 4104. Het gaat niet om een gewone intake en onderzoek.

Een gewone behandeling declareren voor dezelfde aandoening mag nu niet

De uitkomsten van het onderzoek rapporteert u schriftelijk aan de aanvrager. Als de aanvrager behandeling nodig vindt, dan volgt daarvoor een verwijzing. Een behandeltraject start u dan met een intake en onderzoek na verwijzing. Pas daarna mag u een gewone behandeling declareren.

Waarschijnlijk declareerde een andere praktijk ook

U kunt uw patiënt vragen of hij pas geleden een behandeling kreeg bij een andere praktijk. Bij twijfel kan hij kijken in Mijn Zilveren Kruis, Mijn Interpolis, Mijn FBTO of Mijn De Friesland.

Komt daaruit geen duidelijkheid? Neem dan gerust contact met ons op.

Een huisarts, medisch specialist (waaronder ook arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts of bedrijfsarts), verpleegkundig specialist of physician assistant.

U kunt dit controleren door in het AGB register van Vektis de AGB-code te zoeken.

Neemt u alstublieft contact met ons op? Dan zoeken we voor u uit wat er precies aan de hand is.

Controleer of u de juiste AGB-code gebruikte

Zo ja, neem contact op met de verwijzer. Wij accepteren alleen een verwijzing van iemand in actieve dienst.

Wij accepteren de door u gestuurde verwijzer helaas niet

Controleer of u de juiste prestatiecode en juiste verwijzer hebt gebruikt. Er is voor uw declaratie nu geen recht op vergoeding.

Controleer of de AGB-code juist is en declareer opnieuw.

Een (huis)arts, medisch specialist (waaronder ook arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts of bedrijfsarts), verpleegkundig specialist of physician assistant.

Neemt u alstublieft contact met ons op? We zoeken voor u uit wat er precies aan de hand is.

Wij accepteren de door u gestuurde verwijzer helaas niet

Controleer of u de juiste prestatie en juiste specialisme hebt gebruikt. Er is voor uw declaratie nu geen recht op vergoeding.

U heeft geen AGB-code of specialisme gevuld

Dit is verplicht voor de prestatie die u declareert. Declareer opnieuw met de AGB-code. Is die onbekend? Vul dan het specialisme.

Wij vergoeden geen gewone behandeling als er langer dan 12 maanden niet is behandeld

In 12 maanden kan de situatie van iemand sterk wijzigen. U moet daarom (weer) starten met een intake.

Neemt u alstublieft contact met ons op?

U mag opnieuw declareren

Let erop dat u de intake en de behandelingen in de juiste volgorde indient.

Controleer de retourcode van de afwijzing

U moet eerst die afwijzing oplossen en de intake op de juiste manier indienen. Daarna kunt u de vervolgbehandelingen indienen.

Een losse screening (prestatie 4050-4052) is geen volledige intake. Met een screening beoordeelt u alleen of een patiënt in aanmerking komt voor logopedie. Als dat zo is dan volgt daarna altijd een anamnese en onderzoek (4054-4056) op een latere dag. Daarna kunt u pas gewone behandelingen declareren.

Elk behandeltraject moet starten met een intake

U kunt die declareren met 1 van onderstaande prestatiecodes:

  • Prestatie 4061: Intake en onderzoek na verwijzing.
  • Prestatie 4062: Intake en onderzoek na verwijzing aan huis.
  • Prestatie 4063: Intake en onderzoek na verwijzing in een instelling.
  • Prestatie 4057: Screening, intake en onderzoek (Bij directe toegang).
  • Prestatie 4058: Screening, intake en onderzoek aan huis. (Bij directe toegang).
  • Prestatie 4059: Screening, intake en onderzoek in een instelling. (Bij directe toegang).
  • Prestatie 4050: Screening. Op een latere dag opgevolgd door prestatie 4054: Anamnese en onderzoek.
  • Prestatie 4051: Screening aan huis. Op een latere dag opgevolgd door prestatie 4055: Anamnese en onderzoek aan huis.
  • Prestatie 4052: Screening in een instelling. Op een latere dag opgevolgd door door prestatie 4056: Anamnese en onderzoek in een instelling.
U moet een behandeling stotteren declareren met diagnosecode 7100. De diagnosecode die u nu gebruikt is niet voor stotteren. Of er is door u geen diagnosecode gevuld. Bij Vektis vindt u een overzicht van diagnosecodes.
U declareert een behandeling afasie met diagnosecode 3200, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260 of 3300. De diagnosecode die u nu gebruikt is niet voor afasie. Of er is door u geen diagnosecode gevuld. Bij Vektis vindt u een overzicht van diagnosecodes.
U heeft een prestatiecode voor stotteren of afasie gebruikt. U moet de prestatiecode gebruiken die past bij de behandeling die u heeft uitgevoerd.

Te laat ingestuurde nota

Stuurde u een nota te laat in door overmacht of een calamiteit? U kunt dan vragen of wij deze opnieuw voor u in behandeling nemen.

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld bij vragen over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?