Beleid en contract hulpmiddelen

Wilt u weten wat er voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Overeenkomsten

Bekijk de 6 thema’s met de mogelijke overeenkomsten die u met Zilveren Kruis kunt afsluiten.

 • Apparatuur voor Positieve Uitademingsdruk
 • MRA
 • Slaapapneu
 • Slijmuitzuigapparaat
 • Slaap Positie Trainer
 • Tracheastoma
 • Vernevelapparatuur
 • Zuurstofapparatuur voor gebruik thuis
 • Audioluisterhulpen
 • Bone Conduction Device (voorheen: BAHA op softband)
 • Hoorzorg aan huis medische indicatie
 • Hoorzorg in de winkel
 • Solo apparatuur
 • Telecommunicatie doven
 • Wek- en waarschuwingsapparatuur
 • Personenalarmering
 • Diabetes pomptherapie
 • Diabetes sensortechnologie
 • Hulphonden
 • Blindengeleidehonden
 • Arm-schouder en handprothesen
 • Borstprothesen
 • Compressieapparatuur
 • Gelaatsprothesen
 • Ligorthesen
 • Oogprothesen
 • Orthesen
 • Prothesen been
 • Prothesen been/aak
 • Prothesen been/aak en heup
 • Pruiken
 • Schoenen
 • Sta-orthesen
 • Therapeutische elastische kousen
 • Therapeutische elastische kousen lymfoedeem/lipoedeem
 • Anti decubitus
 • Eetapparatuur
 • Kinderhulpmiddelen
 • MVV (Mobiliteit Verzorging en Verpleging op bed)
 • Stoelen aangepaste functiebeperking
 • Verpleegbedden speciale uitvoering
 • Infuus therapie pomp
 • Sondevoeding- en therapie
 • Tens bij pijn
 • Bijzonder optische hulpmiddelen
 • Brillen en lenzen op medische indicatie
 • Communicatie hulpmiddelen
 • Visuele Communicatie
 • Visuele Hulpmiddelen

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.