Checklist HIS gegevens vragenlijst

Met de juiste HIS gegevens bij de hand wordt het invullen van de vragenlijst een stuk makkelijker. Van sommige gegeven is het handig om ze op te zoeken voordat u aan de vragenlijst begint. Bekijk onze checklist welke gegevens dit zijn.

Deze gegevens heeft u nodig

Algemeen

 • aantal patiënten in de praktijk
  Bij een volmacht: totaal van het aantal patiënten van de hele praktijk.
 • aantal patiënten boven de 75 jaar

Farmacotherapeutisch overleg (FTO)

Taakdelegatie (voorheen POH-s)

 • aantal contracturen per week voor uw ondersteunde zorgprofessional
 • aantal prediabeten in de praktijk

Ondersteunende zorgprofessional voor ketenzorg, wel/ niet via de regio

 • aantal DMII-patiënten
 • aantal COPD-patiënten
 • aantal CVRM-patiënten
 • aantal astmapatiënten (ouder dan 16 jaar)

Samenwerking rondom kwetsbare ouderen

 • Als u financiering krijgt via de module 'Samenwerking Rondom Kwetsbare ouderen,  zet u hier een deel van in voor uw zorgprofessional? (aantal uren per week) *

*Krijgt u financiering vanuit de module Samenwerking Rondom Kwetsbare Ouderen en zet u deze middelen (deels) in voor een zorgprofessional dan krijgt u deze uren niet dubbel vergoed vanuit de taakdelegatie.

POH GGZ

 • aantal uur POH-GGZ per week
 • verwachtte aanvullende kosten eHealth per kwartaal
 • verwachtte aanvullende kosten voor externe consultatie per kwartaal 

Praktijkmanager

 • aantal uur inzet praktijkmanager per week

Service en bereikbaarheid

Terug naar de vragen over het contracteerproces