Contract met de zorgverzekeraar

U maakt afspraken met de preferente zorgverzekeraar in uw regio door middel van een contract.

Het contract met Zilveren Kruis als preferente verzekeraar

Om zorgprestaties te kunnen declareren moet u ook een contract hebben met de voor u preferente verzekeraar. De preferente verzekeraar is de verzekeraar met in betreffende gebied het hoogste aantal verzekerden.

De overige verzekeraars worden verre verzekeraars genoemd

De belangrijkste overweging bij het sluiten van overeenkomsten tussen Zilveren Kruis en huisartsen is het voldoen aan de zorgplicht en het bevorderen van een betaalbare, toegankelijke, servicegerichte en kwalitatief goede zorg, waarbij de wensen van onze gemeenschappelijke klanten centraal staan.

Meer informatie over contracteren vindt u op deze website

Meer informatie over het contracteerbeleid van Zilveren Kruis vindt u onder Contracteren. U vindt daar de inkoopdocumenten terug. Meer informatie over declareren vindt u onder Declareren.

Hoe sluit u een contract met de zorgverzekeraar?

Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl. U ontvangt inlogcodes voor het zorgverlenersportaal en nadere informatie over het contracteringsproces.

Download het aanvraagformulier Overeenkomst Huisartsenzorg (pdf)

Verzenden kernafspraken naar de verre verzekeraars

Om de zorg voor de patiënten die niet bij Zilveren Kruis zijn verzekerd te kunnen declareren, ontvangt u kernafspraken (samenvatting). De samenvatting voor de verre verzekeraars wordt direct na het afsluiten van uw overeenkomst aangemaakt in PDF. Zilveren Kruis zorgt voor de verzending van de samenvatting naar de verre verzekeraars. De verre verzekeraars beoordelen vervolgens of zij de afspraken volgen. De e-mailadressen van de verre verzekeraars treft u hieronder:

CZ/Delta Lloyd/Ohra
Rz.huisartsen@cz.nl 

DSW
huisartscontract@dsw.nl

Menzis/Anderzorg/Azivo
ovkmutaties@menzis.nl

VRZ Zorginkoop
huisartsen@vrzzorginkoop.nl

Salland Zorgverzekeringen/Zorgdirect/HollandZorg
contractbeheer@eno.nl

UVIT (Univé/VGZ/IZA/Trias)
contractmanagement.overeenkomst@vgz.nl

Zorg en Zekerheid
declaraties@zorgenzekerheid.nl

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61