Contract met de zorgverzekeraar

U maakt afspraken met de preferente zorgverzekeraar in uw regio door middel van een contract.

Het contract met Zilveren Kruis als preferente verzekeraar

Om zorgprestaties te kunnen declareren moet u ook een contract hebben met de voor u preferente verzekeraar. De preferente verzekeraar is de verzekeraar met in betreffende gebied het hoogste aantal verzekerden.

De overige verzekeraars worden verre verzekeraars genoemd

De belangrijkste overweging bij het sluiten van overeenkomsten tussen Zilveren Kruis en huisartsen is het voldoen aan de zorgplicht en het bevorderen van een betaalbare, toegankelijke, servicegerichte en kwalitatief goede zorg, waarbij de wensen van onze gemeenschappelijke klanten centraal staan.

Meer informatie over contracteren vindt u op deze website

Meer informatie over het contracteerbeleid van Zilveren Kruis vindt u onder Contracteren. U vindt daar de inkoopdocumenten terug. Meer informatie over declareren vindt u onder Declareren.

Hoe sluit u een contract met de zorgverzekeraar?

U kunt via een aanvraagformulier op onze website een zorgovereenkomst aanvragen. 

Vraag een zorgovereenkomst aan

Verzenden kernafspraken naar de verre verzekeraars

Na het accepteren van uw contract kunt u in Vecozo een volgverzoek instellen. Daar kunt u aangeven welke zorgverzekeraars het contract moeten volgen. Meer informatie vindt u op de website van Vecozo

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld bij vragen over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?

Samen kan het beter

Om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen, hebben we iedereen nodig.