Prestatie Meer tijd voor de patiënt 

Bijlage bij Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2024-2025

Versie: 1.1
Datum: 11 september 2023

Lees over de prestatie 'Meer tijd voor de patiënt'

Over wat we willen bereiken, de voorwaarden. Maar ook hoe we de tarieven bepalen en hoe u een aanvraag indient.

1. Wat willen we bereiken?

Deze prestatie heeft als doel meer tijd voor de patiënt in de spreekkamer te realiseren

Het gaat hierbij om daadwerkelijk meer tijd in de huisartspraktijk, een lerende omgeving door middel van intervisie en een regionale aanpak met ondersteuning van de regio-organisatie (RO). De landelijk vastgestelde MTVP-Leidraad is de basis voor deze Zilveren Kruis prestatie.

De regio-organisatie heeft de belangrijke taak om dit proces te ondersteunen

Zij coördineert de volgorde van deelnemende praktijken en maakt daarvoor gebruik van de methodiek van LHV en InEen. Uw regio-organisatie begeleidt deelnemende praktijken en bepaalt (in samenspraak met de huisartsen) de interventies. Deze interventies staan beschreven in het MTVP-plan van de regio-organisatie waaraan de deelnemende huisartsen zich verbinden.

We stimuleren anders werken in de praktijk

De MTVP-gelden zijn noodzakelijk, zodat u echt anders kunt gaan werken. U kunt bijvoorbeeld de samenwerking binnen uw netwerk uitbreiden of uw manier van consultvoering verrijken. Daarnaast mag u het geld gebruiken voor de uitbreiding van de personele capaciteit. Door deze interventies kunt u meer tijd voor uw patiënt creëren. Meer hierover leest u in de MTVP Leidraad.

2. Wat zijn de voorwaarden?

In de MTVP-Leidraad is afgesproken dat er per regio een ‘MTVP plan’ komt

Huisartsen kunnen daarbij aansluiten. In het plan worden onder andere keuzes gemaakt voor MTVP-interventies. Zoals beschreven in de Leidraad vallen deze binnen de volgende onderwerpen:

  • Anders werken in de praktijk
  • Samenwerken met het netwerk
  • Uitbreiding van de personele capaciteit
  • Het voeren van het goede gesprek

Om in aanmerking te komen voor de MTVP prestatie geldt dat u:

  • een lerende omgeving (via intervisie) heeft die is gericht op MTVP;
  • bijdraagt aan het uitvoeren van het MTVP-regioplan;
  • de MTVP-Leidraad implementeert.

Met deze invulling van MTVP dragen we bij aan de toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor onze verzekerden. Uiterlijk 1 januari 2024 kunnen alle praktijken deelnemen aan MTVP.  

3. Hoe bepalen wij onze tarieven?

We zijn voor de vaststelling van het tarief uitgegaan van het landelijke kader

Voor MTVP is landelijk € 220 miljoen per jaar beschikbaar. Dat bedrag komt uit een brief van de VWS minister over het Integraal Zorgakkoord, waarin hij ingaat op de zorgen van huisartsen (15 september 2022). Dat kader omvat zowel het tarief voor de huisartsenpraktijk als het tarief voor de regio-organisatie. De huisarts kan een kwartaaltarief per ingeschreven patiënt declareren. De tarieven maken we bekend op de website van Zilveren Kruis en dat doen we uiterlijk 31 augustus voorafgaand aan het nieuwe contractjaar.

4. Hoe dient u uw aanvraag in?

U geeft aan de regio-organisatie door of u wilt deelnemen en aan welke interventies

De regio-organisatie maakt afspraken met onze regionale Zorginkoper. Voor een afspraak stellen de regio-organisatie en de regionale Zorginkoper eerst het MTVP-plan vast. Onderdeel daarvan is een lijst met deelnemende huisartsenpraktijken.

Mogelijk publiceert de NZa regelgeving voor MTVP

Dat kan gevolgen hebben voor deze prestatie. We houden u hierover op de hoogte.