Alles over het omzetplafond

Op deze pagina vertellen we alles wat u moet weten over het omzetplafond in de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP).

Wat is een omzetplafond?

Wij spreken met u een omzetplafond GZSP af. Uw omzetplafond is het maximumbedrag waarvoor u zorg levert in uw regio. Wij baseren uw omzetplafond op historische declaratiegegevens en het aantal verzekerden dat u bedient. U vindt uw omzetafspraak in de overeenkomst in VECOZO. Vanaf 2023 gelden de volgende opties voor een omzetplafond:

 • Prestatiecode 1000, 1001, 1010 en 1011 bij gecontracteerd tariefpercentage van 94% is omzetvrij
 • Prestatiecode 1000, 1001, 1010 en 1011 bij gecontracteerd tariefpercentage van 96% is met omzetplafond zonder overproductieruimte.
 • Prestatiecode 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 en 1012 is met omzetplafond en overproductieruimte.

Uw afspraak is onderdeel van een landelijk budget

Zilveren Kruis stelt voor de inkoop van GZSP vast welk budget er landelijk beschikbaar is en verdeelt dit over de verschillende regio’s. Dit doen we op basis van het Budgettair Kader Zorg (BKZ), de zorgkostenontwikkeling en de gerealiseerde zorg over het voorgaande jaar.

Gevolgen van een overschrijding

De beschreven gevolgen van overschrijding van uw omzetplafond gelden voor de prestatiecodes 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 en 1012. Bij prestatiecodes 1000, 1001, 1010 en 1011 wanneer u een omzetafspraak zonder overproductiemogelijkheden heeft. In uw overeenkomst staat welke afspraak voor u geldt.

Declareert u meer dan wij met u afspraken? Dat is overproductie. Hoe wij overproductie vergoeden hangt af van uw omzetplafond. Uw omzetplafond staat in uw overeenkomst. Is uw totale omzetplafond lager dan € 100.000 dan hanteren wij een marge voor overproductie. Kies hieronder uw categorie. U leest dan meer over hoe te declareren en de vergoeding van uw declaraties.

Ik heb een omzetplafond van maximaal € 5.000

 • Vergoeding van declaraties boven uw omzetplafond
  In 2023 en 2024 vergoeden wij bij overproductie maximaal 40% van uw omzetplafond tegen een tarief van 100%.

 • Declareren boven uw omzetplafond
  U blijft ook bij declaraties boven het omzetplafond uw gecontracteerde tarief declareren. De afrekening vindt achteraf plaats. Dit geldt voor de verrekening van de eventueel te veel uitgekeerde declaraties. Houd daarom rekening met een terugvordering zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Ik heb een omzetplafond tussen de € 5.000 en € 40.000

 • Vergoeding van declaraties boven uw omzetplafond
  In 2023 en 2024 vergoeden wij bij overproductie maximaal 15% van uw omzetplafond tegen een tarief van 100%.

 • Declareren boven uw omzetplafond
  U blijft ook bij declaraties boven het omzetplafond uw gecontracteerde tarief declareren. De afrekening vindt achteraf plaats. Dit geldt voor de verrekening van de eventueel te veel uitgekeerde declaraties. Houd daarom rekening met een terugvordering zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Ik heb een omzetplafond tussen de € 40.000 en de € 100.000

 • Vergoeding van declaraties boven uw omzetplafond
  In 2023 en 2024 vergoeden wij bij overproductie maximaal 10% van uw omzetplafond tegen een tarief van 100%.

 • Declareren boven uw omzetplafond
  U blijft ook bij declaraties boven het omzetplafond uw gecontracteerde tarief declareren. De afrekening vindt achteraf plaats. Dit geldt voor de verrekening van de eventueel te veel uitgekeerde declaraties. Houd daarom rekening met een terugvordering zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Ik heb een omzetplafond boven de € 100.000

 • Vergoeding van declaraties boven uw omzetplafond
  In 2023 en 2024 vergoeden geen overproductie.

 • Declareren boven uw omzetplafond
  U blijft ook bij declaraties boven het omzetplafonduw gecontracteerde tarief declareren. De verrekening van de eventueel te veel uitgekeerde declaraties vindt achteraf plaats. Houd daarom rekening met een terugvordering zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Wat u kunt doen bij een (dreigende) overschrijding

U kunt extra rekening houden met de volgende 4 aandachtspunten.

 1. Verantwoordelijkheid voor de zorg van bestaande cliënten
  U heeft een zorgplicht voor cliënten aan wie u al zorg verleent. Dit betekent dat u cliënten niet kunt overdragen naar andere zorgaanbieders wanneer u uw budgetplafond bereikt.

 2. Prognose te verwachten zorgkosten
  Maak een zo goed mogelijke inschatting van de kosten die u gaat declareren voor verzekerden die u al in zorg heeft. Zodat u zelf alvast een beeld krijgt van de eventuele afrekening.

 3. Aannamestop voor nieuwe cliënten
  Maak op basis van uw prognose een inschatting of het noodzakelijk is om een cliëntenstop in te voeren. Wij ontvangen graag bericht wanneer u een cliëntenstop instelt. U kunt dit aan ons doorgeven via het formulier Ophoging omzetplafond aanvragen.

 4. Nieuwe cliënten doorverwijzen
  Help nieuwe cliënten door naar andere zorgaanbieders in uw regio te verwijzen. Zorgaanbieders in de regio vindt u in onze Zorgzoeker. Kunt u geen passend alternatief vinden voor de te leveren zorg? Neem dan contact op met onze Zorgcoaches. In overleg met u zullen zij de bemiddeling van u overnemen.

Aanpassing van het omzetplafond

Gedurende het jaar passen wij in principe de omzetplafonds niet aan. Wilt u toch een verzoek indienen voor het aanpassen van het omzetplafond? Dan kan tot uiterlijk 1 september van het lopende contractjaar.

Zo gaan wij met een verzoek tot ophoging om

Wij checken of u bovengenoemde stappen heeft doorlopen die horen bij een (dreigende) overschrijding. En we kijken of er mogelijkheden zijn tot zorgbemiddeling.
Zijn er voldoende alternatieve zorgaanbieders beschikbaar? Dan bemiddelen wij samen met u verzekerden naar andere zorgaanbieders. Uw omzetplafond wordt dan niet opgehoogd. Zijn er geen mogelijkheden tot bemiddeling? Dan beoordelen wij uw verzoek aan de hand van vooraf opgestelde criteria. Dit zijn de belangrijkste criteria:

 • de noodzaak om het gecontracteerd zorgaanbod uit te breiden aan de hand van wachttijden en onze zorgplicht in een bepaalde regio
 • een bijzondere doelgroep bedienen,

Wordt aan de belangrijkste criteria voldaan? Dan komt u misschien in aanmerking voor ophoging van het omzetplafond. U kunt een aanvraag voor ophoping indienen. Uw aanvraag wordt dan door onze zorginkoper beoordeeld.