Aanpassing inkoopbeleid GLI 2022-2023

Voor het contracteren van de GLI in Friesland voor 2023 zijn aan ons inkoopbeleid passages toegevoegd. Zo vindt u onder andere een aanvulling op de planning voor contractering. Als u een Friese aanbieder bent, verwachten wij u hiermee meer duidelijkheid te geven.

Inkoopbeleid GLI

Bestaande samenwerkingsverbanden in Friesland hebben een overeenkomst voor 2 jaar (2021-2022). Indien zij aan de voorwaarden in ons inkoopbeleid voldoen, ontvangen zij voor 2023 een 1-jarige overeenkomst. Behalve als er dan een Friese regio-organisatie is die de GLI kan en wil leveren. Dan contracteren we alleen deze regio-organisatie.

Bekijk ons inkoopbeleid