Beleid en contract gecombineerde leefstijlinterventie (volwassenen)

Wilt u weten wat er voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering. Op zoek naar het inkoopbeleid voor GLI voor kinderen? Dit valt onder het beleid 'Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht'.

Vragen & antwoorden

Een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het doel is gedragsverandering en daardoor een gezondere leefstijl voor de patiënt. Het uitgangspunt is dat de drie onderdelen worden aangeboden in een zorgprogramma van 24 maanden.

Gecombineerde Leefstijl Interventie is verzekerde zorg voor patiënten met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico of hoger. De huisarts of medisch specialist kan deze patiënten doorverwijzen voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie. Volgens de indicatiecriteria uit de Zorgstandaard Obesitas betekent een matig verhoogd GGR of hoger:

  • personen met een BMI tussen 25 kg/m2 en 30 kg/m2 in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen)
  • personen met een BMI van 25 tot 30 kg/m², met een normale buikomvang, in combinatie met comorbiditeit (hetzij een risicofactor voor hart- en vaatziekten, hetzij manifeste ziektes zoals DM 2)
  • vanaf een BMI = 30 kg/m² (ook met ‘normale’ buikomvang)

Zorgstandaard Obesitas (pdf)

Zilveren Kruis vergoedt een GLI programma als dit is erkend door het RIVM én aangemerkt als verzekerde zorg door het Zorginstituut Nederland en Zilveren Kruis. Er zijn tot nu toe 5 GLI programma’s die worden vergoed vanuit de basisverzekering: de Beweegkuur GLI, Slimmer, CooL en Samen Sportief in Beweging en X-Fittt. Uitleg over deze programma's vindt u op de website van het RIVM.
Zilveren Kruis vergoedt alleen interventies die zijn opgenomen als bewezen effectief in het GLI kwaliteitsregister Loket Gezond Leven van het RIVM én die zijn aangemerkt als verzekerde zorg door het Zorginstituut Nederland en Zilveren Kruis. Indien uw in aanmerking wilt komen voor de vergoeding, dan zal de lokale interventie opgenomen moet zijn in dit register en worden aangemerkt als verzekerde zorg.
Nee, begeleid bewegen is geen onderdeel van de GLI, het is expliciet uitgesloten in de beleidsregel.
Een samenwerkingsverband is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of maatschap die een overeenkomst is aangegaan voor Multidisciplinaire zorg (ketenzorg) aan verzekerden van de betreffende zorgverzekeraar. In Vektis zijn deze samenwerkingsverbanden geregistreerd met een 53 AGB-code.

Ga het gesprek aan met de regionale zorggroep. Vraag bijvoorbeeld bij de huisartsen (met wie je vaak samenwerkt) na bij welke zorggroep ze zijn aangesloten. Deze zorggroep is ook het samenwerkingsverband bij wie je je kan aansluiten.

Wilt u een overeenkomst aanvragen?

Ga hiervoor naar 'Aanvragen zorgovereenkomst' en vul het online formulier in.