Aanvraag verblijf in een niet-gecontracteerde instelling

Vraag uw machtiging voor verblijf in een niet-gecontracteerde instelling online aan. Verblijf in een gecontracteerde instelling hoeft u niet aan te vragen. Wilt u aanvullende informatie sturen of vragen wij u om extra informatie of bijlagen? Ga dan naar document uploaden.

Informeer uw klant dat u geen contract heeft

Het is mogelijk dat onze verzekerde een lagere vergoeding krijgt. Na toestemming kunt u of uw klant de nota bij ons declareren.

Als uw klant (deels) in het buitenland behandeld wordt

Ook als uw cliënt (deels) in het buitenland behandelt wordt, declareert u deze zorg als DBC GGZ. Doet u dit niet? Benoem dit dan expliciet in de aanvraag.

Machtiging voor een maximum aantal verblijfsdagen

Een klinische behandeling mag desondanks niet langer doorlopen dan nodig is. Wij verwachten van u dat u afschaalt naar ambulante behandeling zodra dit kan. Ook als het aantal dagen waarvoor wij de machtiging hebben gegeven nog niet voorbij is. Bij een eventuele controle achteraf beoordelen wij ten onrechte geleverde verblijfsdagen als onrechtmatig. Verblijfsdagen waarvoor wij geen machtiging hebben afgegeven betalen wij niet. Ook als u die verblijfsdagen wel heeft geleverd.

Vul uw machtigingsaanvraag in

Vanaf 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd als bekostiging

Binnen het ZPM verandert er weinig aan de verblijfszwaartes. U mag alleen de verblijfszwaarte declareren die nodig was voor de behandeling en die u ook werkelijk heeft geleverd. U mag geen hogere verblijfszwaarte leveren en/of declareren als hier geen zorginhoudelijke reden voor is. De invoering van een nieuw bekostigingsmodel is geen zorginhoudelijke reden. Lees meer over het ZPM.

 

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61