Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.

Vragen & antwoorden

Voorgaande jaren heeft de NZa meerdere tariefbeschikkingen afgegeven. Dit heeft voor onduidelijkheid gezorgd, zowel voor zorgaanbieders als voor zorgverzekeraars. Om deze onduidelijkheid te voorkomen wil Zilveren Kruis minder afhankelijk zijn van de oplevermomenten van de NZa tariefbeschikkingen.

Zie de toelichting op onze tarieven in VECOZO bij uw contractaanbod. Onder de button 'Tarieven', boven in de uitvraagmodule, kunt u het document vinden.

In dat geval krijgt uw patiënt een lagere vergoeding. De hoogte van deze vergoeding kan de verzekerde nalezen op de website van het label waar hij of zij verzekerd is.

Verwacht u een overschrijding van het omzetplafond voor het lopende contractjaar?

U kunt tot uiterlijk 1 september van het lopende contractjaar een overschrijding bij ons melden en een verzoek tot verruiming van uw zorgkostenplafond indienen, conform artikel 5 Omvang van de Zorg, lid e van de overeenkomst.

Let op: U kunt géén aanvragen voor aanpassing van uw zorgkostenplafond doen voor de jaren voorafgaand aan het huidige contractjaar.

Wilt u in aanmerking komen voor een verruiming van het omzetplafond?

Dan verwachten wij dat u het afgesproken volume gelijkmatig over het kalenderjaar waarover de afspraak geldt heeft verdeeld.

Hoe gaan wij om met een verzoek voor verruiming van het omzetplafond?

In ons inkoopbeleid vind u hierover meer informatie. Wij kijken allereerst of er mogelijkheden zijn tot zorgbemiddeling.

 • Zijn er voldoende alternatieve zorgaanbieders beschikbaar?
  Dan bemiddelen wij onze verzekerden door naar andere zorgaanbieders en wordt uw omzetplafond niet opgehoogd.
 • Zijn er geen mogelijkheden voor zorgbemiddeling?
  Dan beoordelen wij uw verzoek op basis van de volgende criteria:
  • Heeft u als zorgaanbieder de Uniforme Productiemonitor (UPM) juist, volledig, actueel en tijdig aangeleverd, conform de afspraken in de overeenkomst?
  • Heeft u als zorgaanbieder de wachttijden bij de NZa aangeleverd?
  • Naast de beoordeling van deze criteria voeren we ook een doelmatigheidscheck uit.

Als u voldoet aan bovenstaande criteria dan beoordelen wij de hoogte van het verzoek tot verruiming en gaan wij akkoord met (gedeeltelijke) toekenning van uw aanvraag voor ophoging van het omzetplafond.