Beleid en contract GGZ voor instellingen

Wilt u weten wat er voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.

Vragen & antwoorden

Voorgaande jaren heeft de NZA meerdere tariefbeschikkingen afgegeven. Dit heeft voor onduidelijkheid gezorgd, zowel voor zorgaanbieders als voor zorgverzekeraars. Om deze onduidelijkheid te voorkomen wil Zilveren Kruis minder afhankelijk zijn van de oplevermomenten van de NZA tariefbeschikkingen.

Zie de toelichting op onze tarieven op de website. Onder het kopje 2022, boven op deze pagina, kunt u het document vinden.

In dat geval krijgt uw patiƫnt een lagere vergoeding. De hoogte van deze vergoeding kan de verzekerde nalezen op de website van het label waar hij of zij verzekerd is.

Verwacht u een overschrijding van het omzetplafond voor het lopende contractjaar?

Een overschrijding kunt u tot uiterlijk 1 september van het lopende contractjaar melden en een verzoek tot aanpassing van uw zorgkostenplafond bij ons indienen, conform artikel 5 Omvang van de Zorg, lid e van de overeenkomst.

Let op: U kunt dus geen aanvragen voor aanpassing van uw zorgkostenplafond doen voor de jaren voorafgaand aan het huidige contractjaar.

Wilt u in aanmerking komen voor een ophoging van het omzetplafond gespecialiseerde GGZ en/of langdurige GGZ?

Dan verwachten wij dat u het afgesproken volume gelijkmatig over het kalenderjaar waarover de afspraak geldt heeft verdeeld.

Hoe gaan wij om met een verzoek voor ophoging van het omzetplafond?

Wij kijken allereerst of er mogelijkheden zijn tot zorgbemiddeling.

Optie A

Zijn er voldoende alternatieve zorgaanbieders beschikbaar? Dan bemiddelen wij onze verzekerden door naar andere zorgaanbieders en wordt uw omzetplafond gespecialiseerde GGZ en/of langdurige GGZ niet opgehoogd.

Optie B

Zijn er geen mogelijkheden voor zorgbemiddeling? Dan beoordelen wij uw verzoek op basis van de volgende criteria:

  • Wat is de situatie rondom wachttijden en onze zorgplicht in een bepaalde regio?
  • Heeft u als zorgaanbieder de Uniforme Productiemonitor (UPM) juist, volledig, actueel en tijdig aangeleverd, conform de afspraken in de overeenkomst?

Naast de beoordeling van deze criteria voeren we ook een doelmatigheidscheck uit. Indien u voldoet aan de criteria en de doelmatigheidscheck gaan wij akkoord met (gedeeltelijke) toekenning van uw aanvraag voor ophoging van het omzetplafond.