Nieuwsbrief maart 2023

In deze nieuwsbrief leest u over ons preferentiebeleid. Dat er een aanvulling komt op het bestaande assortiment. En hoe we multisource geneesmiddelen afrekenen.

Per 1 april geldt voor alle apotheekhoudenden ons preferentiebeleid

Had u in 2022 een IDEA-overeenkomst? Denkt u er dan aan dat de overgangsperiode op 31 maart stopt. Vanaf dan vergoeden we alleen onze preferent aangewezen merken, behalve als er een medische noodzaak is natuurlijk.

Per 1 oktober komt er een aanvulling op het bestaande preferente assortiment

Hiervoor zijn we een aanvullende inkoopprocedure gestart. De definitieve gunning was op 15 maart, de ingangsdatum is 1 oktober. We houden deze ruime periode aan, zodat u zich kunt voorbereiden op mogelijke wisselingen van leveranciers. En leveranciers de gelegenheid hebben om voldoende voorraad aan te leggen.

Per 1 april geldt ook voor alle multisource geneesmiddelen uit een aanvullende inkoopprocedure de Laagste Prijs Garantie (LPG)

Dit loopt voor de laatste inkoopprocedure door tot 1 oktober als de middelen preferent worden aangewezen. Vanaf dan ontvangt u de apotheekinkoopprijs uit de z-index. Komt er voor bepaalde middelen uit de aanvullende inkoopprocedure geen definitieve gunning? Dan blijven we die tegen LPG afrekenen. Nu al hanteren we LPG voor een deel van de multisource geneesmiddelen (pdf) en doorgeleverde bereidingen.