Definitieve gunningen 2e aanvullende inkoopprocedure preferente geneesmiddelen 2023-2024

Per 15 maart 2023 is de voorlopige gunning van preferente geneesmiddelen 2023 – 2024 omgezet in een definitieve gunning.

1 oktober 2023 tot en met 31 december 2024

De preferente geneesmiddelen worden aangewezen voor de periode van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2024.

Bekijk de definitieve gunningen