Vakantieregeling

Heeft een verzekerde een geneesmiddel langer nodig door een verblijf in het buitenland? Dan neemt de apotheker eerst contact op met Zilveren Kruis.

Heeft de verzekerde het middel langer nodig, dan genoemd in de standaard vergoedingsperiode en afleverhoeveelheden, en bedragen de kosten van het geneesmiddel minder dan € 1000 per maand, dan mag u voor maximaal 6 maanden afleveren en bij ons declareren. Op het recept moet staan dat het gaat om een vakantielevering en het mag niet gaan om een weekterhandstelling.

Gaat het om een aflevering die niet valt binnen de standaard vergoedingsperiode en afleverhoeveelheden en waarbij de kosten van het geneesmiddel meer dan € 1000 per maand bedragen of waar het gaat om een weekterhandstelling dan geven wij uitsluitend na machtiging toestemming voor vergoeding voor maximaal 6 maanden.

Machtiging vooraf aanvragen:

Aflevering valt niet binnen de standaard vergoedingsperiode en afleverhoeveelheden en:

  • De kosten van het geneesmiddel zijn hoger dan € 1000 per maand of
  • Het gaat om baxterafleveringen

Zilveren Kruis geeft voor afleveringen van geneesmiddelen die vallen buiten de standaard vergoedingsperiode en afleverhoeveelheden voor een langere periode dan 6 maanden nooit toestemming.

Vermeld in uw aanvraag

  • Om welke medicatie het gaat, met de dosering
  • Welke periode

Machtiging aanvragen voor vakantielevering hoger dan € 1000 of weekterhandstelling

Per post:
Zilveren Kruis
Afdeling Machtigingen Farmacie
Postbus 631
8000 AP Zwolle

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61