Tarieven

Zilveren Kruis kent voor farmaceutische deelprestaties verschillende tarieven.

Opbouw tarieven prestaties

Welk tarief u ontvangt is afhankelijk van of u aanspraak maakt op één of meerdere opslagen. Er zijn opslagen op basis van:

  • Toegekend kwaliteitsniveau
  • Werken met MFB’s

Als u aangesloten bent bij een keten of koepel, kan het zijn dat wij afwijkende afspraken hebben gemaakt. Informeer hiernaar bij uw keten of koepel.

Een eigen prijslijst

Sinds de liberalisering van de farmaciemarkt in 2012, hanteert Zilveren Kruis (vh Achmea) een eigen prijslijst, de Achmea Geneesmiddelen prijslijst (AGP). De bruto vergoedingsprijzen in de AGP dienen verminderd te worden met de Achmea Prijs Correctie (APC) om tot een netto vergoedingsbedrag te komen.

Zilveren Kruis Geneesmiddelen prijslijst (ZGP) (pdf) (pag. 6)
In 2019 blijft de ZGP (voorheen AGP) bestaan. De basis voor de ZGP wordt de Z-Index taxe en daarnaast zal de ZGP maandelijks worden herijkt. De prijsontwikkelingen in de Z-Index taxe zullen echter nauwlettend gevolgd worden. Deze systematiek geldt niet voor de doorgeleverde bereidingen. Hiervoor geldt hetgeen is opgenomen in de bijlage “Magistrale Bereidingen” (pag. 19).

Zilveren Kruis Prijs Correctie (ZPC) (pdf) (pag. 5)
De APC is vastgesteld voor twee jaar. De door Zilveren Kruis vastgestelde ZPC is 5,5% met een maximum van €5,50 per receptregel. Wij berekenen geen ZPC door op de ZGP van door Zilveren Kruis aangewezen preferente geneesmiddelen of alle geneesmiddelen in het IDEA-assortiment bij een Idea overeenkomst.

Zie ook de overige bijlagen onder Downloads

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61