Multisource geneesmiddelen

Multisource-lijsten en vragen & antwoorden.

Vragen & antwoorden

Het multisource overzicht is niet op ATC-niveau te verstrekken, omdat er afwijkende toedieningsvormen of doseringen zijn die niet aan de multisource definitie voldoen. Wel stellen we maandelijks een lijst multisource PRK-codes beschikbaar. Bekijk de actuele lijsten bij de documenten.

Wat er in een verpakking zit is afhankelijk van de toedieningsvorm. Dit kunnen bijvoorbeeld zakjes met poeder zijn, een doosje pillen, een tube zalf of en flesje vloeistof. De exacte inhoud van de verpakking is daarbij afhankelijk van de opgave in de Z-Index (geneesmiddeltaxe).

De verpakkingsprijs is gebaseerd op het aantal DDD’s in een verpakking. Het aantal DDD’s per verpakking is ook gebaseerd op de Z-Index (geneesmiddeltaxe). Voor medicijnen zonder een vastgestelde DDD, is de verrekeningsprijs gebaseerd op de gemiddelde verpakkingsinhoud van het medicijn. Deze informatie is in de multisource lijst opgenomen.

Er gebeurt niets. Omdat de berekening plaatsvindt op basis van de prijs-per-DDD hebben verschillen in verpakkingsgrootte hier geen invloed op.
U bent alleen verplicht spécialité af te leveren, als de voorschrijver heeft bepaald dat het medisch onverantwoord is dat de patiënt een generiek middel krijgt. Bij de vaststelling van de prijs voor de multisource middelen is hier rekening mee gehouden en voldoende ruimte gelaten voor de levering van spécialité.
Nee, de pakjesprijs kan niet wijzigen gedurende de looptijd van de overeenkomst. Er zijn wel ontbindende voorwaarden opgenomen in de overeenkomst waar partijen een beroep op kunnen doen. In zo’n geval vindt er een onderhandeling plaats over eventuele gewijzigde condities. In een uiterst geval kan dit leiden tot opzegging van de overeenkomst door één van de partijen (of beiden).

Het is niet de bedoeling van ons beleid om apotheken in financiële problemen te brengen. U kunt daarom gedurende de looptijd van de overeenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn van de IDEA-overeenkomst van 3 maanden, overstappen naar de Basisovereenkomst (preferentiebeleid). De opzegtermijn voor de IDEA-overeenkomst is 3 maanden. Bij samenwerkingsverbanden geldt deze overstap voor alle betrokken praktijken.

U maakt de overstap aan ons bekend via een e-mail naar: zorginkoop.farmacie@zilverenkruis.nl. Tussentijds overstappen van de Basisovereenkomst naar de IDEA-overeenkomst is niet mogelijk.

Multisource-lijsten

2021


2020


2019


2018