ELV & GRZ declareren

Informatie over declareren voor aanbieders van eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en co√∂rdinatiefunctie tijdelijk verblijf. 

Declaratieprotocol

Voor GRZ gebruikt u het declaratieprotocol van MSZ

Landelijke standaard en declaratietermijn

Alle aangeleverde declaraties moeten voldoen aan de Vektis standaard AW319. Deze standaard wordt landelijk vastgelegd door Vektis. U declareert de zorg geleverd in een bepaalde maand minimaal binnen een maand na afloop van de maand waarin de zorg is geleverd. Her-declaraties en/of (interne) correcties, ten gevolge van eerdere afwijzingen, worden binnen een maand na beschikbaarstelling van de retourinformatie op VECOZO opnieuw gedeclareerd. Wij leven deze declaratietermijnen strikt na.

Als uw nota is afgewezen

Bekijk het overzicht van de meest voorkomende retourcodes voor afgewezen nota's van eerstelijns verblijf (ELV), hun betekenis, mogelijke oplossingen en tips om toekomstige afwijzingen te voorkomen.