ELD & trombosezorg declareren

Informatie over declareren voor aanbieders van ELD & trombosezorg. Wij doen er alles aan om uw declaraties snel en juist te verwerken.

Zilveren Kruis heeft in haar contracten met uw instelling afspraken gemaakt over de indientermijn van declaraties. Om dit op een correcte manier te monitoren gebruikt Zilveren Kruis de controle op indientermijn van initiële declaraties en herdeclaraties.

Voor u is het belangrijk dat de vulling van de rubriek 436– Code Herdeclaratie- in de Vektisstandaard met de juiste code gevuld wordt

De juiste vulling van deze rubrieken is volgens Vektiscodelijst 651.

Als u een declaratie indient met code element 01, 02 of 03 geldt de indientermijn zoals afgesproken in uw contract

De afspraak in het declaratieprotocol (onderdeel zorginhoudelijk contract MSZ) is dat 95% van de initiële declaraties binnen 3 maanden na afsluiten van de DBC worden gedeclareerd. Voor de overige 5% geldt een termijn van 6 maanden. Alle declaraties met begindatum die vallen in jaar T moeten uiterlijk 31 oktober van jaar T+1 gefactureerd zijn.

Herdeclaraties aangeleverd met code 05 vallen buiten de controle op indientermijn

Een herdeclaratie vloeit voort uit een correctie op een eerdere betaling. Het gaat hier veelal om correcties vanuit bijvoorbeeld achterafcontroles.

ELD

Voor ELD zijn dezelfde verwijzers toegestaan als bij medisch-specialistische zorg. Ga voor meer informatie naar verwijzen naar msz.

Trombosezorg

Voor trombosezorg zijn conform de polisvoorwaarden de volgende verwijzers toegestaan:

  • huisarts
  • verloskundige (ingeval van een zwangerschap of bevalling)
  • specialist ouderengeneeskunde
  • arts verstandelijk gehandicapten
  • medisch specialist

Over VECOZO en Vektis

Kom meer te weten over VECOZO en Vektis. En bekijk veelgestelde vragen over declareren en vorderingen.