Uw nota is afgewezen in VECOZO

Een overzicht van de meest voorkomende retourcodes voor afgewezen diëtetieknota's, hun betekenis, mogelijke oplossingen en tips om toekomstige afwijzingen te voorkomen.

Als de retourcode er niet bij staat

Kijk dan op de website van Vektis. Daar vindt u de hele lijst met retourcodes en de afwijsredenen hierbij.

U heeft 6 maanden de tijd een nota te declareren

Wijzen we deze af? Dan heeft u 3 maanden de tijd om deze opnieuw te declareren.

U leest de afspraken in de declaratieparagraaf. Vooral artikel 3.8 en 5.1 zijn hierin belangrijk.

Declareerde u te laat door overmacht of calamiteit?

Dan kunt u vragen of we uw declaratie opnieuw in behandeling nemen.

Naar verzoek declaratie opnieuw in behandeling nemen

Het maximum aantal uren is bereikt

Er is al 7 uur gedeclareerd binnen de 6 maanden. Lees meer over declareren van COVID-herstelzorg.

Krijgt u deze afwijzing, maar heeft de patiënt de 10 uur bij u nog niet gebruikt? U kunt aan de patiënt vragen of die ook behandeld is bij een andere praktijk. Bij twijfel kan de patiënt even inloggen op Mijn Zilveren Kruis, Mijn Interpolis, Mijn FBTO of Mijn De Friesland. Daar kan de patiënt snel en eenvoudig zien hoeveel behandelingen er al zijn vergoed. Komt u niet tot 7 uur? Neem gerust contact met ons op.

U kunt verlengde COVID herstelzorg declareren met prestatiecodes 6119-6128

Er is opnieuw recht op 7 uur in 6 maanden. Lees meer over declareren van COVID-herstelzorg.

Er is helaas geen recht op vergoeding van Covid herstelzorg

Lees meer over declareren van COVID-herstelzorg.

Het maximum aantal uren is bereikt

Er is al 7 uur gedeclareerd binnen de 6 maanden. Lees meer over declareren van COVID-herstelzorg.

Krijgt u deze afwijzing, maar heeft de patiënt de 7 uur bij u nog niet gebruikt? U kunt aan de patiënt vragen of die ook behandeld is bij een andere praktijk. Bij twijfel kan de patiënt even inloggen op Mijn Zilveren Kruis, Mijn Interpolis, Mijn FBTO of Mijn De Friesland. Daar kan de patiënt snel en eenvoudig zien hoeveel behandelingen er al zijn vergoed.

Komt u niet tot 7 uur? Neem gerust contact met ons op.

Er is helaas geen recht meer op vergoeding van Covid herstelzorg

Lees meer over declareren van COVID-herstelzorg.

De maximale vergoeding is bereikt

U krijgt de afwijzing omdat de patiënt de maximale vergoeding heeft bereikt waar dit kalenderjaar recht op is. Hiervoor kijken wij eerst naar de uren uit de basisverzekering. Zijn die uren al gedeclareerd? Dan kijken wij naar een mogelijke aanvullende verzekering of collectiviteit.

Krijgt u deze afwijzing, maar heeft de patiënt de beschikbare uren bij u nog niet gebruikt? U kunt erop vertrouwen dat wij uw declaratie terecht afwijzen. Geeft de patiënt aan dat er nog wel ruimte is in de verzekering? Vraag de patiënt om in te loggen op Mijn Zilveren Kruis, Mijn Interpolis, Mijn FBTO of Mijn De Friesland. Daar kan de patiënt snel en eenvoudig zien hoeveel uren er al zijn vergoed.

Dat kan ook per ongeluk zijn geweest. Of het gaat om een gewone behandeling en een zitting in het kader van multidisciplinaire zorgverlening.

Wij vergoeden maximaal 1 behandeling per dag. Wilt u hier in de toekomst rekening mee houden?
De afwijzing heeft waarschijnlijk te maken met een declaratie van een andere praktijk. U kunt de klant vragen of die op dezelfde dag bij een andere praktijk is geweest. Wanneer de klant hierover twijfelt, kan die eenvoudig in Mijn Zilveren Kruis, Mijn Interpolis, Mijn FBTO of Mijn De Friesland. kijken. Komt daaruit geen duidelijkheid? Neem dan gerust contact met ons op.

Een huisarts, medisch specialist (waaronder ook arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts of bedrijfsarts), verpleegkundig specialist of physician assistant.

U kunt dit controleren door in het AGB register van Vektis de AGB-code te zoeken.

Neemt u alstublieft contact met ons op? Dan zoeken we voor u uit wat er precies aan de hand is.

Controleer of u de juiste AGB-code als verwijzer gebruikte

Zo ja, neem contact op met de verwijzer. Wij accepteren alleen een verwijzing van iemand in actieve dienst.

Wij accepteren de door u gestuurde verwijzer helaas niet

Controleer of u de juiste prestatiecode en juiste verwijzer hebt gebruikt. Er is voor uw declaratie nu geen recht op vergoeding.

Controleer of de AGB-code juist is en declareer opnieuw.

Een (huis)arts, medisch specialist (waaronder ook arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts of bedrijfsarts), verpleegkundig specialist of physician assistant.

Neemt u alstublieft contact met ons op? We zoeken voor u uit wat er precies aan de hand is.

Wij accepteren de door u gestuurde verwijzer helaas niet

Controleer of u de juiste prestatie en juiste specialisme hebt gebruikt. Er is voor uw declaratie nu geen recht op vergoeding.

U heeft geen AGB-code of specialisme gevuld

Dit is verplicht voor de prestatie die u declareert. Declareer opnieuw met de AGB-code. Is die onbekend? Vul dan het specialisme.

Wij vergoeden geen gewone behandeling als er langer dan 12 maanden niet is behandeld

In 12 maanden kan de situatie van iemand sterk wijzigen. U moet daarom (weer) starten met een intake.

Neemt u alstublieft contact met op?

U mag opnieuw declareren

Let erop dat u de intake en de behandelingen in de juiste volgorde indient.

Controleer de retourcode van de afwijzing

U moet eerst die afwijzing oplossen en de intake op de juiste manier indienen. Daarna kunt u de vervolgbehandelingen indienen.

Een losse screening (prestatie 6050) is geen volledige intake. Met een screening beoordeelt u alleen of een patiënt in aanmerking komt voor diëtetiek. Als dat zo is dan volgt daarna altijd een anamnese en onderzoek (6051) op een latere dag. Daarna kunt u pas gewone behandelingen declareren.

Elk behandeltraject moet starten met een intake

U kunt die declareren met 1 van onderstaande prestatiecodes:

  • Prestatie 6052: Intake en onderzoek na verwijzing.
  • Prestatie 6053: Screening, intake en onderzoek (Bij directe toegang).
  • Prestatie 6050: screening. Op een latere dag opgevolgd door prestatie 6051: Intake en onderzoek na screening.

Te laat ingestuurde nota

Stuurde u een nota te laat in door overmacht of een calamiteit? U kunt dan vragen of wij deze opnieuw voor u in behandeling nemen.

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld bij vragen over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?