Innovatieve bekostiging

Betaaltitels voor innovatieve vormen van zorg versnellen de zorgtransformatie. Vandaar dat we die met zorgaanbieders ontwikkelen. Maar ook nieuwe contractvormen met zorginhoudelijke en financiële doelen. Transformatie en betaalbaarheid gaan hand in hand.

Het zorglandschap verandert en de bekostiging verandert mee

Zorg die standaard in het ziekenhuis plaatsvond, kan tegenwoordig misschien thuis of in de buurt kan. Integrale bekostiging uit verschillende segmenten zorgt daarbij voor versnelling. Daar zetten we dan ook op in. Zo verlagen we financiële drempels voor verandering. Ook maken we meer zorginhoudelijke afspraken met zorgaanbieders voor de contracten.

Facultatieve prestaties

Als gevolg van verplaatsing van zorg kunnen nieuwe activiteiten of behandelingen niet meer logisch gekoppeld zijn aan een betaaltitel. Dat is natuurlijk wel nodig om de nieuwe route in praktijk te brengen. In zo’n geval kijken we in samenwerking met een zorgaanbieder of de aanvraag van een facultatieve prestatie een oplossing is.

Meer over 'Thuisbehandeling'

Structurele bekostiging van oncologische behandeling thuis

Met Ziekenhuis Amstelland ontwikkelden we een facultatieve prestatie voor de thuisbehandeling van patiënten met kanker. Vanaf nu kan elk ziekenhuis, in samenwerking met de wijkverpleging, deze zorg declareren. Op deze manier kunnen veel meer mensen in hun vertrouwde omgeving worden geholpen.

Innovatieve contractering MSZ

De roep vanuit het veld neemt toe om passende financiële afspraken voor de gewenste transformatie. Daar zetten we ons maximaal voor in. Hoe? Als we samen met de zorgaanbieder een visie hebben op zijn regionale rol in de toekomst, maken we afspraken. Allereerst over het budget om zijn continuïteit te waarborgen. Daarna over de gewenste inhoudelijke doelen: voorkomen van zorg (regionale samenwerking en telemonitoring), vervangen van zorg (digitale zorg) en verplaatsen van zorg (naar de eerste lijn). En over thema’s als ouderenzorg, profilering ziekenhuis, acute zorg en samen beslissen. Via KPIs monitoren we de voortgang.

Innovatieve contractering zorg voor chronisch zieken en ouderen

Met een aantal zorgaanbieders sloten we inhoudelijke meerjarenovereenkomsten. Startpunt daarbij is de inhoudelijke transitieagenda die we samen opstelden, passend bij de uitdagingen rondom ouderen en chronisch zieken in de regio. Met Carinova bijvoorbeeld vernieuwen we de wijkverpleging vanuit de bredere blik op zorg thuis en het verplaatsen van zorg naar huis. Hieruit komen de volgende hoofdthema’s: online contact met de zorgverlener, monitoring bij chronisch zieken en medisch specialistische zorg thuis. Er is een financiële afspraak aan gekoppeld. Op die manier worden meer verzekerden geholpen.

Belonen voor preventie door huisartsen

We hebben een nieuw addendum in het zorggroepcontract. Daarbij belonen we zorggroepen voor het investeren in preventie van cardiovasculaire aandoeningen (CVRM) en longaandoeningen (COPD). In het addendum zijn KPI’s beschreven waarbij we de integrale zorgkosten voor CVRM behandeling (in de eerste én tweede lijn) monitoren. We belonen de zorggroep als deze dalen. Om dergelijke projecten voor CVRM mogelijk te maken, krijgt de zorggroep een bedrag per ingeschreven verzekerde als alternatief voor de ketenzorgtarieven en enkele andere vergoedingen. Hierdoor ligt de focus op de hele populatie en het voorkomen van zorg. Zo hebben de huisartsen meer ruimte voor projecten en kunnen ze groepen verzekerden benaderen waar de grootste gezondheidswinst ontstaat.