Komt uw project in aanmerking voor financiële ondersteuning?

Voordat u een officiële projectaanvraag indient vult u de QuickScan in. Op basis van deze informatie beoordelen wij de haalbaarheid van uw aanvraag. U krijgt advies bij welk fonds uw idee het beste past. Alleen de besturen van de fondsen zijn bevoegd tot besluitvorming over subsidietoekenning.

Vul het formulier in voor een QuickScan

Fonds SGS, Stichting Theia, Stichting De Friesland en SAG zijn gelieerd aan Zilveren Kruis en geven financiële ondersteuning aan zorggerelateerde, innovatieve projecten. Wilt u weten of u een aanvraag kunt indienen? Laat dan een QuickScan uitvoeren door Zilveren Kruis. U krijgt binnen 2 tot 3 weken een schriftelijke reactie. Heeft u vragen over de Quickscan? Neem dan contact op via sag-sgs-theia@zilverenkruis.nl of bel 071 367 02 87.

sfsprod348_one1
Door het invullen van onderstaande vragen beoordeelt u zelf of uw aanvraag in aanmerking kan komen voor financiële ondersteuning vanuit één van onze stichtingen.
Vindt uw project plaats in één van de kernregio’s van Zilveren Kruis (Amsterdam, Apeldoorn-Zutphen, Drenthe, Flevoland, Friesland, ’t Gooi, Kennemerland, Rotterdam, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Zwolle)?*
U heeft nog geen keuze gemaakt