Hoeveel mag ik mijn zorgaanbieder betalen?

Met uw pgb koopt u zorg in bij uw zorgaanbieder(s). U spreekt met uw zorgaanbieder(s) af hoeveel u betaalt voor de zorg die zij aan u leveren. Daarvoor zijn maximum uurtarieven waar u zich aan moet houden.

Er zijn maximumtarieven die u mag betalen

Er zijn maximumtarieven die u mag betalen

Voor professionele en niet-professionele zorgaanbieders zijn andere maximumtarieven:

  • Een professionele zorgaanbieder mag u maximaal €65,29 per uur of €60,11 per dagdeel voor de dagbesteding betalen.
  • Een niet-professionele zorgaanbieder mag u maximaal €20,73 per uur betalen.

De volgende maximumtarieven gelden vanaf 1 januari 2021:

  • Voor een professionele zorgaanbieder maximaal € 66,60 per uur of € 61,32 per dagdeel voor de dagbesteding.
  • Een niet-professionele zorgaanbieder maximaal € 21,14 per uur.

Met een professionele zorgaanbieder bedoelen wij een:

  • Onderneming die zorg verleent en zo ook geregistreerd staat in het handelsregister.
  • Zelfstandig ondernemer zonder personeel die zorg aanbiedt en zo ook geregistreerd staat in het handelsregister. Hij of zij mag geen familie van u zijn.
  • Zorgaanbieder die is ingeschreven in het BIG-register. Hij of zij mag geen familie van u zijn.

Alle andere zorgaanbieders noemen we niet-professionele zorgaanbieders.

Onderhandel met uw zorgaanbieder over het uurtarief

De tarieven zijn maximale tarieven. U mag ook een prijsafspraak maken met uw zorgaanbieder die onder het maximale uurtarief ligt. Hoe lager uw tarief, hoe meer zorg u kunt inkopen met uw pgb.

Soms mag u een professionele zorgaanbieder meer betalen

U mag uw zorgaanbieder meer betalen als het gaat om zorg waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. U vindt deze zorg en bijbehorende tarieven op de website van de NZa in het document Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg. U of uw vertegenwoordiger moet eerst een aanvraag indienen bij het Zorgkantoor. Neem daarvoor contact met ons op. Wij sturen u dan een speciale zorgbeschrijving toe.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker.
Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur.

Neem contact op via het contactformulier

Stuur eenvoudig uw documenten:

Naar het contactformulier