Hoeveel mag ik mijn zorgaanbieder betalen?

Met uw pgb koopt u zorg in bij uw zorgaanbieder(s). U spreekt met uw zorgaanbieder(s) af hoeveel u betaalt voor de zorg die zij aan u leveren. Daarvoor zijn maximum uurtarieven waar u zich aan moet houden.

Er zijn maximumtarieven die u mag betalen

Voor professionele en niet-professionele zorgaanbieders zijn andere maximumtarieven:

  • Een professionele zorgaanbieder mag u maximaal €63 per uur of €58 per dagdeel voor de dagbesteding betalen.
  • Een niet-professionele zorgaanbieder mag u maximaal €20 per uur betalen.

De volgende maximumtarieven gelden vanaf 1 juli 2020:

  • Voor een professionele zorgaanbieder maximaal € 65,29 per uur of € 60,12 per dagdeel voor de dagbesteding.
  • Een niet-professionele zorgaanbieder maximaal € 20,73.

Met een professionele zorgaanbieder bedoelen wij een:

  • Onderneming die zorg verleent en zo ook geregistreerd staat in het handelsregister.
  • Zelfstandig ondernemer zonder personeel die zorg aanbiedt en zo ook geregistreerd staat in het handelsregister. Hij of zij mag geen familie van u zijn.
  • Zorgaanbieder die is ingeschreven in het BIG-register. Hij of zij mag geen familie van u zijn.

Alle andere zorgaanbieders noemen we niet-professionele zorgaanbieders.

Onderhandel met uw zorgaanbieder over het uurtarief

De tarieven zijn maximale tarieven. U mag ook een prijsafspraak maken met uw zorgaanbieder die onder het maximale uurtarief ligt. Hoe lager uw tarief, hoe meer zorg u kunt inkopen met uw pgb.

Soms mag u een professionele zorgaanbieder meer betalen

U mag uw zorgaanbieder meer betalen als het gaat om zorg waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. U vindt deze zorg en bijbehorende tarieven op de website van de NZa in het document Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg. U of uw vertegenwoordiger moet eerst een aanvraag indienen bij het Zorgkantoor. Neem daarvoor contact met ons op. Wij sturen u dan een speciale zorgbeschrijving toe.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker. Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur

E-mail of chat ons

Niet geschikt voor financiële- en medische vragen.

Naar het contactformulier

Chat nu niet beschikbaar.