Ik wil graag een (andere) combinatie van persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura (ZIN)

Met uw Wlz-indicatie kunt u zorg in natura (ZIN) of een Persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Een combinatie van ZIN en pgb is ook mogelijk. U zit niet definitief vast aan de keuze. U kunt uw pgb omzetten naar ZIN, of andersom.

Wilt u een combinatie van pgb en ZIN?

Of heeft u al een combinatie en wilt u dat deze verdeling anders wordt? Hieronder leest u welke stappen u moet nemen. Wilt u al uw zorg volledig omzetten naar pgb of ZIN. Lees dan hier welke stappen u neemt.

Stap 1. Stem af met uw ZIN-zorgaanbieder

Belangrijk is dat u eerst overlegt met uw zorgaanbieder die ZIN levert of gaat leveren. Tijdens dat overleg stemt u af welke zorg de ZIN-zorgaanbieder gaat leveren en welke zorg u vanuit uw pgb gaat inkopen.

Stap 2. Vul samen met uw ZIN-zorgaanbieder de rekenmodule in

De rekenmodule is een hulpmiddel voor u en uw ZIN-zorgaanbieder(s). Met de rekenmodule berekent u hoeveel ZIN en hoeveel pgb er ingezet kan worden vanuit uw zorgprofiel. De rekenmodule werkt verschillend bij een Modulair Pakket Thuis (MPT), Volledig Pakket Thuis (VPT) of als u woont in een instelling. Lees hier hoe de rekenmodule werkt. Uw ZIN-zorgaanbieder weet ook hoe de rekenmodule werkt.

Stap 3. Uw ZIN-zorgaanbieder stuurt de rekenmodule naar het zorgkantoor

De ZIN-zorgaanbieder geeft in de rekenmodule aan of de aanvraag met u is afgestemd. Hierna stuurt de ZIN-zorgaanbieder de rekenmodule naar ons toe. Zij doen dit via het beveiligde Wlz-systeem. Als in de rekenmodule is ingevuld dat de zorg met u is afgestemd, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de zorg die de ZIN-zorgaanbieder aanvraagt en met de ingangsdatum van de wijziging.

Stap 4. Wij informeren u over de aangevraagde zorg

We bellen u binnen 5 werkdagen nadat wij de rekenmodule hebben ontvangen. We bespreken dan onder andere de hoogte van het pgb met u. Wij laten het u ook weten als wij uw verzoek niet kunnen verwerken.

Had u al een pgb en heeft u naast uw pgb ook ZIN aangevraagd?

Wij zorgen ervoor dat de ZIN-zorgaanbieder de zorg in natura kan regelen. U krijgt van ons een beschikking zorg in natura thuis en een nieuwe toekenningsbeschikking pgb met uw aangepaste budget.

Had u al een combinatie van pgb en ZIN maar is de verdeling gewijzigd?

U krijgt een nieuwe toekenningsbeschikking pgb met uw aangepaste budget.

Had u al ZIN en heeft u naast uw ZIN ook pgb aangevraagd?

Als u nog geen pgb heeft, dan gaan we beoordelen of u in aanmerking komt voor een pgb. Lees hier wat u kunt verwachten.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker. Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur

E-mail of chat ons

Niet geschikt voor financiële- en medische vragen.

Naar het contactformulier


Chat nu niet beschikbaar.