Uw persoonsgebonden budget in 2024

Wilt u ook in 2024 uw zorg blijven regelen met een persoonsgebonden budget (pgb)? Op deze pagina leest u er meer over.

Toekenning

Wilt u uw zorg blijven regelen met een pgb?

U hoeft niets te doen. We verlengen uw budget automatisch. U ontvangt van ons in december een nieuwe toekenningsbeschikking met het budget voor 2024. Zodra u deze toekenningsbeschikking ontvangt, staat het budget ook voor u klaar in het PGB Portaal. Werkt u nog niet in het PGB Portaal? Dan vindt u uw toekenning terug in de MijnPgb-omgeving van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wilt u overstappen naar zorg in natura?

Lees welke stappen u kunt nemen om een (andere) combinatie van pgb en ZIN te regelen. Of als u uw zorg volledig wilt omzetten naar pgb of ZIN.

Budget

De pgb-budgetten worden met 6,37% verhoogd. De toeslag wooninitiatief, de toeslag kwaliteit V&V, de toeslag PAB en de budgetgarantie worden ook met 6,37% verhoogd. Het beschikbare budget vindt u op de toekenningsbeschikking voor 2024. 

Tarieventabel 2024 (pdf)

Toeslagen

Als u een wooninitiatief-toeslag krijg en:

 • u blijft wonen in dit wooninitiatief

  In 2024 is dat € 5.326 bruto per jaar. Vanaf 2024 krijgt u daarnaast € 75 voor infectiepreventiemiddelen. De toeslag wooninitiatief wordt met dit bedrag opgehoogd.

 • u verhuist

  Is uw nieuwe adres geen goedgekeurd wooninitiatief? Dan stellen we uw budget opnieuw vast. U krijgt alleen toeslag voor de dagen die u in het goedgekeurde wooninitiatief woonde.

 • u heeft een zorgprofiel 4VV t/m 8VV

  U heeft dan in 2024 ook recht op ‘de Toeslag voor Kwaliteit V&V’ naast de wooninitiatieftoeslag. Dit is € 4.842 op jaarbasis.

Maximum uurtarieven

Vanaf 1 januari 2024 stijgen de maximum uurtarieven:

 • Uurtarief, inclusief vakantiegeld, voor formele zorg: was € 72,39 wordt € 77.
 • Uurtarief, inclusief vakantiegeld, voor informele zorg: was € 22,98 wordt € 24,44.
 • Tarief, inclusief vakantiegeld, voor dagbesteding per dagdeel: was € 66,64 wordt € 70,88.

Verhoging reiskostenvergoeding

Door de hogere prijzen voor autorijden en het openbaar vervoer hebben zorgverleners meer reiskosten. Daarom mag vanaf 1 januari 2024 de reiskostenvergoeding verhoogd worden. U mag dan maximaal € 0,23 per kilometer onbelast aan de zorgverlener betalen. Tot en met 31 december 2023 is dit nog € 0,21 per kilometer.

Let op: deze vergoeding gaat van het budget af. U bent niet verplicht om de reiskostenvergoeding te verhogen.

Indienen van declaraties

Om uw zorgverlener(s) op tijd te kunnen betalen, moeten uw declaraties vóór 8 april 2024 ontvangen zijn door de SVB zodat zij deze kunnen verwerken. Uw budget krijgt in het PGB Portaal vanaf 8 april 2024 automatisch de omschrijving "gesloten". Dit houdt in dat u vanaf die datum niet meer direct digitaal in het PGB Portaal kunt declareren over 2023.

Informatiebulletin

Aan het eind van ieder jaar wordt er landelijk een informatiebulletin opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) met uitleg over de wijzigingen in de regelgeving.

Bekijk het informatiebulletin pgb Wlz 2024 (pdf)

Vergoedingenlijst 2024

Op de vergoedingenlijst pgb Wlz 2024 (pdf)  staat welke Wlz-zorg wordt vergoed.