Regio Friesland

Deze regio bestaat uit de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke en Weststellingwerf.

Wat kenmerkt deze regio?

In vergelijking met de rest van Nederland:

  • Is de regio bovengemiddeld vergrijsd (dit verschil neemt richting 2050 verder toe)
  • Is er een gemiddelde levensverwachting in goede gezondheid
  • Zijn er veel inwoners met een chronische aandoening
  • Hebben inwoners gemiddeld een lage sociaaleconomische status

Regiobeeld

Uiterlijk eind juni levert elke regio een herijkt IZA regiobeeld op. Op basis van deze regiobeelden stellen de regio's de regioplannen op. Deze volgen uiterlijk eind 2023.

Bekijk het regiobeeld Friesland Zvw (pdf)

Bekijk ook de regiobeelden van het Zorgkantoor.

Of download het basisbeeld van de regio Friesland (pdf)

Het regiobeeld en regioplan opstellen, hoe gaat dat?

De eerste stap voor het opstellen hiervan ligt bij de marktleider zorgverzekeraar De Friesland/Zilveren Kruis én een gemandateerde gemeente. De gemeente Smallingerland neemt de rol van gemandateerde gemeente op zich. Zij wordt daarbij ondersteund door drie koppelgemeenten te weten: gemeente Leeuwarden, gemeente Súdwest-Fryslân en gemeente Heerenveen. Dit is op 6 april 2023 in een extra Bestuurscommissie Gezondheid van GGD Fryslân afgesproken.

De Friesland/Zilveren Kruis en gemeente Smallingerland maken samen een voorstel voor een helder proces in een duidelijke organisatorische structuur. We willen graag een breed gedragen regiobeeld en regioplan voor Friesland maken.

Dit voorstel bespreken we dan in één of meerdere van de bestaande (bestuurs)tafels. Zo informeren we alle relevante partijen. Zij kunnen dan hun input geven.

Houd deze pagina in de gaten! U leest hier de komende periode updates over de invulling van het proces van het maken van een regiobeeld en regioplan.

Meer weten over samenwerking in deze regio?

Of wilt u hieraan bijdragen? Stuur gerust een mail naar regiofriesland@zilverenkruis.nl.