Machtiging aanvragen ziekenvervoer

Voor een vergoeding van vervoerskosten naar het ziekenhuis of instelling heeft u vooraf toestemming van ons nodig. 

Ben u geen zorgaanbieder, maar patiënt?

Vraag dan op een andere online pagina toestemming voor uw ziekenvervoer aan.

Vraag een machtiging aan voor uw patiënt

Machtiging ziekenvervoer

Machtiging vervoer deeltijdverlof

Spoedaanvraag 

Is er binnen 24 uur vervoer nodig? Neem contact op met de Vervoerslijn. Deze is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 071 365 41 54.

Goed te weten

  • Is de einddatum van de machtiging verstreken? Dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen met een motivatie waarom de behandeling later is gestart dan gepland. Zo voorkomt u dat wij een declaratie afwijzen.
  • Checkt u eerst of de cliënt een machtiging voor vervoer heeft?  Als we geen machtiging afgeven voor taxivervoer dan komt de rit voor rekening van de cliënt. In uitzonderingssituaties kan cliënt achteraf contact opneemt met onze Vervoerslijn om alsnog een machtiging aan te vragen. De Vervoerslijn is bereikbaar op werkdagen 
    tussen 8.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 071 365 41 54.

Vergoeding vervoer

Lees meer over de vergoeding van vervoer op de website voor consumenten.

Naar de vergoeding van vervoer

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld bij vragen over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?

Samen kan het beter

Om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen, hebben we iedereen nodig.