Verzoek eenzijdige zorgbeëindiging wijkverpleging

Bij een eenzijdige beëindiging van zorg bent u contractueel verplicht om een melding te maken bij Zilveren Kruis. Gebruik onderstaand webformulier voor de melding aan Zilveren Kruis. U mag de zorgverlening pas stoppen na toestemming van Zilveren Kruis.
914621c0ccf04a36af95c58135618f36_one1
Kies de zorgsoort*
U heeft nog geen keuze gemaakt
Kies uw contractsoort*
U heeft nog geen keuze gemaakt
Bent u in gesprek met een andere zorgverlener om de zorg over te dragen?*
U heeft nog geen keuze gemaakt

Gedragsproblematiek

Zoals non-verbaal geweld, privacy schending, zorgweigering, relatieconflict en agressieve houding.

Veiligheidsproblematiek

Zoals verbaal geweld, derden zijn fysiek in gevaar, schending Arbo-technische voorwaarden, hygiënische omstandigheden welke leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s en huisvesting is onbewoonbaar vanwege brandgevaar.

Financieel problematiek

Zoals het budget is niet meer toereikend om de zorg te verlenen.

Medisch problematiek

Zoals de zorgvraag valt niet meer binnen de ZvW.
Bepaal de problematiek waar het verzoek aan ten grondslag ligt*
U heeft nog geen keuze gemaakt
Komt met het stoppen van de zorgverlening de noodzakelijke zorg acuut in gevaar?*
U heeft nog geen keuze gemaakt
Heeft u uw cliënt minimaal één keer schriftelijk de verbetervoorstellen kenbaar gemaakt?*
U heeft nog geen keuze gemaakt

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld als u een vraag heeft over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact met ons op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.