Verzoek eenzijdige zorgbeëindiging wijkverpleging

Bij een eenzijdige beëindiging van zorg bent u contractueel verplicht om een melding te maken bij Zilveren Kruis. Gebruik onderstaand webformulier voor de melding aan Zilveren Kruis. U mag de zorgverlening pas stoppen na toestemming van Zilveren Kruis.
d3d2e1476838499799e2c3177f80b889_one1
U heeft nog geen keuze gemaakt
U heeft nog geen keuze gemaakt
U heeft nog geen keuze gemaakt

Gedragsproblematiek

Zoals non-verbaal geweld, privacy schending, zorgweigering, relatieconflict en agressieve houding.

Veiligheidsproblematiek

Zoals verbaal geweld, derden zijn fysiek in gevaar, schending Arbo-technische voorwaarden, hygiënische omstandigheden welke leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s en huisvesting is onbewoonbaar vanwege brandgevaar.

Financieel problematiek

Zoals het budget is niet meer toereikend om de zorg te verlenen.

Medisch problematiek

Zoals de zorgvraag valt niet meer binnen de ZvW.
U heeft nog geen keuze gemaakt
U heeft nog geen keuze gemaakt
U heeft nog geen keuze gemaakt

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61